Opna hovudmenyen

Kvartermeister I klasse var ei tidlegare militær grad i Sjøforsvaret. Den tilsvarte oversersjant i Hæren og vingsersjant i Luftforsvaret, og var plassert mellom kvartermeister og flaggkvartermeister.

Gradene kvartermeister I klasse og flaggkvartermeister opphøyrde 1. juli 1975, og befalet fekk høvesvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordninga av 1. januar 1977 gjorde at dei eldste av dei gamle flaggkvartermeistrane fekk kapteinløytnants grad.

Sjå ogsåEndra