E-nummer eller E-merking er eit sams europeisk merkesystem for dei tilsetjingsstoffa (E-stoffa) som er lovlege å nytta i matvarer for å auke haldbarheita, erstatte sukker eller gje bestemte farger, smak eller konsistens. Bokstaven E står for at stoffa er EU-godkjent. Det finst omtrent 340 godkjente e-stoffer.

I Noreg er Mattilsynet ansvarleg for godkjenning av tilsettingsstoff der alle stoff som blir nytta i næringsmiddel må vere godkjente. Alle godkjente tilsettingsstoff finst i «Tilsetningsstofforskriften» også kalla «positivlista». Lista kan du lese på Mattilsynet sine hjemmesider[daud lenkje].

Her følgjer eit oversyn over nkre av de vanlegaste E-numra:

E100–E180 Fargestoff endre

Gule fargestoff endre

Raude fargestoff endre

Blå fargestoff endre

Grøne fargestoff endre

Brune og svarte fargestoff endre

  • E150a Karamell
  • E150b Karamell (kaustisk sulfittprosess)
  • E150c Karamell (ammoniakkprosess)
  • E150d Karamell (ammoniakk-sulfittprosess)
  • E151 Briljantsvart BN
  • E153 Vegetabilsk karbon
  • E154 Brun FK
  • E155 Brun HT

Planteekstrakt endre

Andre fargestoff endre

E200–E297 Konserveringsmidler (blir nytta så mat kan halde seg lenger) endre

E300–E385 Antioksidantar endre

E400–E495 Emulgatorar, stabilisatorar og tjukkningsmiddel (gjev maten konsistens) endre

E500–E530 Syrer, baser og salt endre

E535–E585 Antiklumpningsmidler endre

E620–E900 Aromaforsterkarar endre

E901–E927 Overflatebehandlingsmiddel endre

E938–E949 Emballasjegassar og drivgassar endre

E950–E967 Søtingsstoff endre

E999–E1520 Diverse stoff utanfor dei alminnelege kategoriane endre

Litteratur endre

Soot-Ryen, Tron: E-nummerguiden, Oslo 1995. ISBN 82-7384-488-9

Bakgrunnsstoff endre