E-nummer

E-nummer eller E-merking er eit sams europeisk merkesystem for dei tilsetjingsstoffa (E-stoffa) som er lovlege å nytta i matvarer for å auke haldbarheita, erstatte sukker eller gje bestemte farger, smak eller konsistens. Bokstaven E står for at stoffa er EU-godkjent. Det finst omtrent 340 godkjente e-stoffer.

I Noreg er Mattilsynet ansvarleg for godkjenning av tilsettingsstoff der alle stoff som blir nytta i næringsmiddel må vere godkjente. Alle godkjente tilsettingsstoff finst i «Tilsetningsstofforskriften» også kalla «positivlista». Lista kan du lese på Mattilsynet sine hjemmesider[daud lenkje].

Her følgjer eit oversyn over nkre av de vanlegaste E-numra:

E100–E180 FargestoffEndra

Gule fargestoffEndra

Raude fargestoffEndra

Blå fargestoffEndra

Grøne fargestoffEndra

Brune og svarte fargestoffEndra

  • E150a Karamell
  • E150b Karamell (kaustisk sulfittprosess)
  • E150c Karamell (ammoniakkprosess)
  • E150d Karamell (ammoniakk-sulfittprosess)
  • E151 Briljantsvart BN
  • E153 Vegetabilsk karbon
  • E154 Brun FK
  • E155 Brun HT

PlanteekstraktEndra

Andre fargestoffEndra

E200–E297 Konserveringsmidler (blir nytta så mat kan halde seg lenger)Endra

E300–E385 AntioksidantarEndra

E400–E495 Emulgatorar, stabilisatorar og tjukkningsmiddel (gjev maten konsistens)Endra

E500–E530 Syrer, baser og saltEndra

E535–E585 AntiklumpningsmidlerEndra

E620–E900 AromaforsterkararEndra

E901–E927 OverflatebehandlingsmiddelEndra

E938–E949 Emballasjegassar og drivgassarEndra

E950–E967 SøtingsstoffEndra

E999–E1520 Diverse stoff utanfor dei alminnelege kategorianeEndra

LitteraturEndra

Soot-Ryen, Tron: E-nummerguiden, Oslo 1995. ISBN 82-7384-488-9

BakgrunnsstoffEndra