Historisk oversyn over kommunar i Hordaland

Dette er eit historisk oversyn over kommunar i Hordaland. Kommuneinndelinga i Noreg har ikkje vore statisk, og det er to viktige tidsskille: formannskapslovene av 1837 som gav lokalt sjølvstyre og ein rekkje nye kommunar, og den store kommunesamanslutninga i 1963-4 som i stort monn minka talet på kommunar.

style="text-align:center"
Kommune Utskilt frå Deling Slegen saman med Noverande kommune
Alver Meland, Lindås, Radøy (2020) - - Alver
Alversund Hammer og Hosanger (1885) Meland (1923) Hamre, Hosanger, Sæbø, Lindås (1964) Alver
Arna Haus (1964) - Bergen, Laksevåg, Fana, Åsane (1972) Bergen
Askøy (Askøen) Oppretta i 1838 Laksevåg (1918) delar av Herdla, Meland (1964) Askøy
Austevoll Sund (1886) - del av Fitjar (1964) Austevoll
Austrheim Lindås (1910) Fedje (1947) - Austrheim
Bergen Oppretta i 1838 - Bergen landdistrikt (1877), Årstad (1915), Arna, Fana, Laksevåg, Åsane (1972) Bergen
Bergen landdistrikt Oppretta i 1838 - Bergen (1877) Bergen
Bremnes Finnås (1916) - Bømlo, Moster (1963) Bømlo
Bruvik Haus (1870) Osterøy, Vaksdal (1964) - Osterøy, Vaksdal
Bømlo Finnås (1916) - Bremnes, Moster (1963) Bømlo
Eid Oppretta i 1838 - Fjelberg (1855) Kvinnherad
Eidfjord Ulvik (1891), Ullensvang (1977) - Kinsarvik, Ullensvang (1964) Eidfjord
Etne Oppretta i 1838 - del av Skånevik (1964) Etne
Evanger Voss (1885) del til Vaksdal (1964) Voss, Vossestrand (1964) Voss
Fana (Fane) Oppretta i 1838 - Arna, Bergen, Laksevåg, Åsane (1972) Bergen
Fedje Austrheim (1947) - - Fedje
Finnås Oppretta i 1838 Sveio (1852), Bremnes, Bømlo, Moster (1916) - Bømlo, Sveio
Fitjar Stord (1863) del til Austevoll (1964) - Fitjar
Fjelberg (Fjældberg) Oppretta i 1838 Ølen (1916) Eid (1855), Kvinnherad, Varaldsøy, del av Skånevik (1965) Kvinnherad
Fjell (Fjæld) Oppretta i 1838 - del av Herdla (1964), Sund, Øygarden (2020) Øygarden
Fusa (Fuse) Os (1856) Hålandsdal, Strandvik (1902) Hålandsdal, Strandvik (1964), Os (2020) Bjørnafjorden
Granvin Ulvik (1891) - del av Kinsarvik (1964), Voss (2020) Voss
Hamre (Hammer) Oppretta i 1838 del til Alversund (1885), Åsane (1904) delar av Bruvik, Haus, Hosanger (1964) Bergen, Alver, Osterøy
Haus Oppretta i 1838 Bruvik (1870), Arna, Osterøy (1964) - Bergen, Osterøy, Vaksdal
Herdla (Herlø) Manger (1871) Askøy, Fjell, Meland, Radøy, Øygarden (1964) - Askøy, Alver, Øygarden
Hjelme (Hjelmen) Manger (1910) - del av Herdla (1964) Øygarden
Hordabø (Bø) Manger (1924) - Manger, delar av Austrheim, Herdla, Lindås, Sæbø (1964) Alver
Hosanger Oppretta i 1838 del til Alversund (1885), Modalen (1910), Lindås, Osterøy (1964) - Alver, Modalen, Osterøy
Hålandsdal Fusa (1902) - Fusa, Strandvik (1964) Bjørnafjorden
Jondal Strandebarm (1862) del til Kvam (1964) del av Strandebarm (1964), Odda og Ullensvang (2020) Ullensvang
Kinsarvik Ullensvang (1913) - Ullensvang (1964) Ullensvang
Kvam (Vikør) Oppretta i 1838 - Strandebarm, delar av Jondal, Varaldsøy, Ullensvang (1964) Kvam
Kvinnherad (Kvindherred) Oppretta i 1838 - Fjelberg, delar av Varaldsøy, Skånevik (1965) Kvinnherad
Laksevåg Askøy (1918) - Arna, Bergen, Fana, Åsane (1972) Bergen
Lindås (Lindaas) Oppretta i 1838 Masfjorden (1879), Austrheim (1910) Alversund, delar av Modalen, Hosanger, Hamre, Sæbø (1964), Meland, Radøy (2020) Alver
Manger Oppretta i 1838 Herdla (1871), Hjelme (1910), Hordabø, Sæbø (1924) Hordabø, delar av Austrheim, Herdla, Lindås, Sæbø (1964) Alver
Masfjorden Lindås (1879) - del av Lindås (1964) Masfjorden
Meland Alversund (1923) - delar av Hamre, Herdla, Sæbø (1964), Lindås, Radøy (2020) Alver
Modalen Hosanger (1910) Lindås, Vaksdal (1964) - Modalen, Vaksdal
Moster Finnås (1916) - Bremnes, Bømlo (1963) Bømlo
Odda Ullensvang (1913) - Røldal (1964), Jondal og Ullensvang (2020) Ullensvang
Os Oppretta i 1838 Fusa (1856), Samnanger (1907) Fusa (2020) Bjørnafjorden
Osterøy delar av Bruvik, Haus, Hamre, Hosanger (1964) - - Osterøy
Radøy Hordabø, Manger, delar av Austrheim, Herdla, Lindås, Sæbø (1964) - Lindås, Meland (2020) Alver
Røldal Oppretta i 1838 - Odda (1964) Ullensvang
Samnanger Os (1907) - - Samnanger
Skånevik (Shonevig) Oppretta i 1838 Kvinnherad, Etne (1964) - Etne, Kvinnherad
Stord Oppretta i 1838 Fitjar (1863), Valestrand (1868) - Stord, Sveio
Strandebarm Oppretta i 1838 Jondal (1862), Varaldsøy (1902), del til Jondal (1964) Kvam, delar av Jondal, Varaldsøy, Ullensvang (1964) Kvam
Strandvik Fusa (1902) - Fusa, Hålandsdal (1964) Bjørnafjorden
Sund Oppretta i 1838 Austevoll (1886) Fjell, Øygarden (2020) Øygarden, Austevoll
Sveio (Sveen) Finnås (1852) Vikebygd (1902) Valestrand, del av Skjold (Rogaland), del av Vikebygd (1964) Sveio
Sæbø Manger (1924) delar til Lindås, Meland (1964) Hordabø, Manger, delar av Austrheim, Herdla, Lindås (1964) Alver
Tysnes Oppretta i 1838 - - Tysnes
Ullensvang (Kinservig) Oppretta i 1838 Kinsarvik, Odda (1913), Eidfjord (1977), del til Kvam (1964) Eidfjord, Kinsarvik (1964), Odda og Jondal (2020) Ullensvang
Ulvik (Graven) Oppretta i 1838 Eidfjord, Granvin (1891) - Ulvik
Vaksdal delar av Bruvik, Evanger, Modalen (1964) - - Vaksdal
Valestrand Stord (1868) - Sveio (1964) Sveio
Varaldsøy Strandebarm (1902) Kvam, Kvinnherad (1964) - Kvam, Kvinnherad
Vikebygd Sveio (1902) Sveio, Ølen (1964) - Sveio, Vindafjord (Rogaland)
Voss Oppretta i 1838 Vossestrand (1868), Evanger (1885) Evanger, Vossestrand (1964), Granvin (2020) Voss
Vossestrand Voss (1868) - Evanger, Voss (1964) Voss
Ølen Fjelberg (1916) - del av Vikebygd (1964), Vindafjord (2006) Vindafjord (Rogaland)
Øygarden Hjelme, del av Herdla (1964) - Fjell, Sund (2020) Øygarden
Årstad (Aarstad) Oppretta i 1838 - Bergen (1915) Bergen
Åsane Hamre (1904) - Arna, Bergen, Fana, Laksevåg (1972) Bergen

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre