Norske landbruksministrar

(Omdirigert frå Landbruksminister)

Denne sida er ei opplisting av statsrådar med ansvar for Landbruksdepartementet. Den 1. oktober 2004 endra Landbruksdepartementet namn til Landbruks- og matdepartementet.

Norske landbruksministrar sidan 1900 Endra

1900–1920 Endra

1921–1945 Endra

1945–1960 Endra

1960–1981 Endra

1981– dags dato Endra

Okkupasjonen (1940–1945) Endra

Desse var ansvarlege for landbruksdepartementet under okkupasjonen:

Sjå òg Endra