Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) er ein paraplyorganisasjon for om lag 100 landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. Medlemsorganisasjonane er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, og representerer eit stort mangfald av aktivitetar og verdiar. LNU skal på vegne av medlemsorganisasjonane vere eit politiske interesseorgan, ein kompetansebank og premissleverandør for barne- og ungdomspolitikk.

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)

Typeforening/lag/innretning
Org.nummer971435739
Skipa7. juni 1980
HovudkontorOslo
LeiarStian Seland
Nettstadwww.lnu.no

Historie endre

LNU har røter tilbake til etterkrigstida, og statlege institusjonar som Statens ungdoms- og idrettskontor (STUI), som blei til ved eit Stortingsvedtak i 1950, og Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (NIU), som også blei etablert på 1950-talet.

LNU såg dagens form 7. juni 1980 og tok då over det internasjonale arbeidet drive av NIU, og fekk dessutan nasjonalt ungdomsarbeid, nordisk samarbeid og u-landsinformasjon som arbeidsfelt. Gjennom 1980-talet fungerte LNU parallelt med Statens barne- og ungdomsråd (STABUR) inntil det blei nedlagt i 1987. STABURs oppgåver blei da delt mellom LNU og STUI.

LNU har utvikla seg til å bli medlemsorganisasjonanes politiske interesseorgan, ein kompetansebank og premissleverandør for barne- og ungdomspolitikken.

Føremål endre

LNU har i hovudsak 3 roller å fylle som samarbeidsorgan - interesseorganisasjon, kompetansebank og forvaltningsorgan.

Interesseorganisasjon LNU skal vere ein interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonane, og fremme medlemsorganisasjonanes felles interesser og eigenart overfor myndigheiter og viktige samfunnsinstitusjonar.

Kompetansebank LNU skal yte service og formidle kompetanse til organisasjonane. LNU gjennomfører blant anna ei rekke gratis kurs for alle medlemmer gjennom organisasjonsskolen.

Forvaltningsorgan LNU skal vere forvaltar av støtteordningar som bidrar til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg og internasjonalt. LNU forvaltar årleg 110 millionar gjennom 11 ulike støtteordningar, blant anna Frifond som er ein støtteordning for lokal aktivitet.

Støtteordningar endre

LNU administrerer ei rekke nasjonale og internasjonale støtteordningar.

Nasjonale støtteordningar
Frifond barn og unge
Frifond organisasjon
Kulturmidlene
Mangfald og inkludering

Internasjonale støtteordningar
Demokratimidlene
Tidl. Balkanmidlene (NB! slått saman med Demokratimidlene frå 2009)
Informasjonsstøtten Nord/Sør
LNU Utveksling
Ungdomsbevilgningen Nord/Sør

Profilområde endre

  • 2009-2011: "Ung makt og demokrati" og "Organisert ungdomskultur"
  • 2006-2008: "Åpen og inkluderande" og "Fremming av frivillighet"

Medlemsorganisasjonar i LNU endre

Organisasjonar merkte med * har observatørstatus. Organisasjonar merkte med ** har etableringsmedlemskap

Barn og friluft

Kultur og fritid

Livssynsbaserte

Samfunnspolitiske

Student og elev

Leiarar endre

Generalsekretærar endre

Internasjonale ungdomsdelegater endre

Kvart år utnemner LNU ungdommar som skal vere delegater i internasjonale fora. Dei mest kjente er ungdomsdelegata som kvart år reiser som observatørar til FNs generalforsamling. Ordninga er støtta av Utanriksdepartementet, og kriteria for å utnemnast er blant anna brei bakgrunn frå organisasjonslivet, politisk erfaring og aktivt arbeid i sin organisasjon. Det er som regel ei jente og ein gut som vert sende, dei bør vere under 26 år, og representere éin politisk og éin ikkje-politisk organisasjon. Dette er ei ordning som har pågått sidan 1971, og Arne Treholt var ei av de 2 første delegata. Andre kjente ungdomsdelegat har blant andre vore Per-Kristian Foss (1973), Jens Stoltenberg (1984) og Kristin Halvorsen (1985)

Ungdomsdelegat til FNs generalforsamling - 1971 og fram til i dag

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

  • Margrete Bjørge Katanasho (Press)
  • Jarle Aarbakke Tollaksen (KrFU)

Bakgrunnsstoff endre