Stortingsrepresentantar 1827-1829

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1827-1829 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1827-1829. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 79 representantar frå 34 valkrinsar; 50 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 29 representantar frå 17 bykrinsar. Holmestrand fekk for fyrste gong velje ein eigen representant.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Hans Christian Smith
Sogneprest Halvor Torkildsen Aschehoug
Gaardbruker, lensmand, drev sagbruk og møllebruk Nils Erichsen

Akershus amtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Grosserer og større jordegodseier Thomas Bukier
Sorenskriver, kancelliraad Paul Frederik Michael Heltzen

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Arne Arntzen
Amtmand Frederik Hartvig Johan Heidmann
Gaardbruker Mikkel Anderssen Saxlund

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Amtmand Lauritz Weidemann
Sorenskriver Jens Thaulow

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sagfoged, fløtningsinspektør Hans Paulsen Møllenhof
Amtmand Johan Collett Collett døydde 19. juni 1827 og suppleanten
Gudbrand Eriksen Tandberg møtte i staden for Collett[1]
Gaardbruker Hans Nilssen Gubberud
Gudbrand Eriksen Tandberg Suppleant

Jarlsberg og Laurviks AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Titulær bergraad Peter Petersen
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Provst Edvard Storm Munch
Gaardbruker Gullik Olsson Bolkesjø

Nedenæs og Robygdelagets amtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker Daniel Knutsson Vigeland

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Lærer og gaardbruker Ole Olsson Øveland

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Niels Arntzen Sem
Resid. kapellan Ole Schavland
Gaardbruker Anders Andersson Bjelland

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Anders Arnesson Vinje
Gaardbruker Johannes Johannesson Spjeldnes

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Provst Niels Griis Alstrup Dahl
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Kompanichef Christian Meidell

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
"Bisto almuen med utskiftningsforretninger, jurid John Neergaard
Foged Nils Andersen
Boktrykker, lensmann, poståpner, veiinspektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sorenskriver Anders Rambech
Klostereier Henrik Hornemann

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Peder Klykken
Gaardbruker Johan Schjefloe
Gaardbruker, fanejunker Andreas Samuelsson Vibstad

Nordlandenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Christian Qvale
Provst Arnoldus Schytte
Gårdbruker, fisker, lensmann Ole Jonsson Udnæs

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Foged Johan Andreas Hofseth
Sogneprest, seminarbestyrer, prost Simon Kildal
Toller Harriet Heiberg Mejer

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Tidl. statsraad Marcus Gjøe Rosenkrantz

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

MossEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kst. sorenskriver Gregers Wulfsberg

ChristianiaEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Professor, statsrevisor Henrik Steenbuch
Professor Svend Hersleb
Kjøbmand, børskommisær, statsrevisor Lauritz Nicolai Kraft
Handelsmand, konsul Johannes Heftye

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, vicekonsul Mads Lauritz Madsen
Kjøbmand Elling Mathias Holst
Kjøbmand og skibsreder Erik Børresen

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Overretsprokurator Jørgen Henschien

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, saltverkseier, vicekonsul Nils Otto Bull

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged og sorenbirkeskriver Thomas Bryn

Skien og PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Johan Bulow Wamberg Underrettsprokurator John Gullichsen

Kragerø og ØsterrisørEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Joachim Paycken

ArendalEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsmand, skibsreder, verftseier Andreas Thomle

ChristianssandEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Assessor Olaus Michael Schmidt
Kst. sorenskriver Mathias Kjørboe

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Oberstløitnant Johan Hammond Wolff

BergenEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, vicekonsul Wollert Konow
Overfiskevraker Frederik Meltzer
Stabskaptein Herman Foss
Amtmand Edvard Hagerup

Christianssund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Chef, vicekonsul Søren Knudtzon

ThrondhjemEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Resid. kapellan Niels Schultz
Assessor Christian Horneman
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler

KjelderEndra