Brageprisen

Brageprisen er ein litteraturpris som kvart år vert delt ut av stiftinga den Norske bokprisen. Prisen har som målsetjing å heidre norsk litteratur.

Prisen er delt ut årleg i kategoriane:

  • Skjønnlitteratur for vaksne
  • barne- og ungdomsbøker
  • faglitteratur
  • open klasse - som varierer kvart år.

I tillegg til desse hadde ein i starten òg kategoriane:

  • Lyrikk
  • Lærebøker
  • Biletbok
  • Generell litteratur

PrisvinnararEndra

Skjønnlitteratur for vaksneEndra

Barne- og ungdomslitteraturEndra

Faglitteratur/SakprosaEndra

Open klasseEndra

HeidersprisenEndra

LærebøkerEndra

LyrikkEndra

BilletbokEndra

Generell litteraturEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra