Elvar i Frankrike

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elvar som renn i eller innom Frankrike. Elvane er gruppert etter hav. Elva som renn ut i havet er sortert langs kysten. Elvar som munnar ut i andre elvar er ført opp under elvane dei er sideelvar til. Nokre elvar (t.d. Sûre) renn ikkje gjennom Frankrike, men er nemnd fordi sideelvane deira gjer det. Desse er ført opp i kursiv.

NordsjøenEndra

Elvane i denne delen er sortert frå nordaust (Nederland) til sørvest (Calais).

KanalenEndra

Elvane i denne delen er sortert frå aust (Calais) til vest (Brest).

AtlanterhavetEndra

Elvane i denne delen er sortert frå nord (Brest) til sør (Spania).

MiddelhavetEndra

Elvar i denne delen er sortert frå vest (Spania) til aust (Italia).

KorsikaEndra

Fransk GuianaEndra

Elvar i regionen Fransk Guiana i Sør-Amerika