Stortingsrepresentantar 1830-1832

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1830-1832 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1830-1832. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 81 representantar frå 34 valkrinsar; 51 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 30 representantar frå 17 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Sogneprest Ole Randers
Major Paul Peter Lindemann

Akershus amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Gaardbruker Lars Torstensen Tønsager
Kst. distrikst-matrikulkommisær Christian Blichfeldt

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Abraham Falk Muus
Gaardbruker Even Kristenssen Ringnes
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arne Kristoffersson Jørstad
Underretsprokurator Peder Anker Krohn
Gaardbruker Peder Fauchald

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Engebret Olsen Moe
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Amtmand Niels Arntzen Sem

Jarlsberg og Laurviks amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Foged Christian Feyer
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Gaardbruker Christian Paus
Sogneprest Peter Castberg

Nedenes og Robygdelagets amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker, lensmand Halvor Håvardsson Bråten
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten

Lister og Mandals amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tønnesson Bergsager
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Svenn Ingebretsson Mossige
Provst Jacob von der Lippe
Gaardbruker Didrik Sigbjørnsen

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ola Olsson Espe
Gaardbruker Gudmund Larsson Årvik
Premierløitnant Christopher Collin

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Niels Griis Alstrup Dahl
Sogneprest Nicolai Nielsen
Gaardbruker Ola Olsson Heimsæter

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Hilmar Meincke Krohg
Gaardbruker Sjur Hansson Halkjelsvik
Postmester Peder Tonning

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Anders Rambech
Gaardbruker Mikkel Grendahl
Premierløitnant Frederik Mosling

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, bestyrer av godser Petter Johnsen Ertzgaard
Gaardbruker Tomas Olsson Fosnes
Kaptein Robertus Hirsch

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Arnoldus Schytte
Tolder Henrik Helliesen
Gaardbruker Ole Kristian Andersson Naustvik

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Jens Rasmussen
Sogneprest, seminarbestyrer, provst Simon Kildal
Sorenskriver Jan Roland Nilsen

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

MossEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stabskaptein Herman Foss
Gregers Winther Wulfsberg Avløysar[1]

ChristianiaEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Høiesteretsassessor, statsrevisor Frederik Motzfeldt
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe
Kjøbmand Jens Linaae

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged og byskriver Gustav Peter Blom
Trælasthandler Hans Kiær
Skomakermester, gaardeier Johannes Pedersen Deichmann

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Provst Abraham Borch

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Litterat Ebbe Carsten Hornemann

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og gaardbruker Samuel Føyn

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bestyrer og overlærer Ahlert Hysing

Skien og PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Jens Ørn

Kragerø og ØsterrisørEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Cæsar Boeck

ArendalEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

ChristianssandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Mathias Kjørboe
Oberstløitnant Johan Jørgen Broch
Kjøbmand, vicekonsul Jens Nicolai Heyerdahl

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, skibsreder Ole Helliesen

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bakermester Søren Martens
Kjøbmand Lyder Nicolaysen
Byfoged Andreas Olsen
Major Niels Griis Alstrup Dahl

Christianssund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, vicekonsul William Knudtzon

ThrondhjemEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand Jacob Gram

KjelderEndra

  1. Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave