Stortingsrepresentantar 1836-1838

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1836-1838 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1836-1838. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 96 representantar frå 34 valkrinsar; 65 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 31 representantar frå 17 bykrinsar.

Landkrinsar

endre

Smaalenenes Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker Peter Johannessen Østenby
Eier av gaard Lars Bærøe
Gaardbruker Ole Korfitssen Lund Døydde 6. mai 1836[1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll 1. suppleant, møtte etter Lund frå 26. mai

Akershus amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Forpagter Lars Petter Selboe
Sorenskriver Laurentius Borchsenius Permittert på grunn av sjukdom frå 17. desember 1836[2]
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Jakob Hanssen Holstad
Gaardbruker, eier av flere gaarder Ole Andersen Haneborg Suppleant, møtte for Borchsenius

Hedemarkens Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard
Gaardbruker Amund Bredesen
Gaardbruker Simen Ivarsson Fliflet

Christians Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder Fauchald
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Ole Johannesson Staff

Buskeruds Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Borger Hansson Ulveland
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Jon Hansson Ås
Gaardbruker Kristoffer Simonsson Fougner

Jarlsberg og Laurviks Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder Nilssen Hem
Skibsfører, gaardbruker, skibsreder Christian Richard Nygaard
Gaardbruker Gullik Madssen Rød
Sogneprest Jakob Wille

Bratsbergs Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Lensmand, gaardbruker Petter Mikkelsson Mandt
Gaardbruker Hans Jacob Gasmann

Nedenæs og Raabygdelagets Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger, gaardbruker Notto Jørgensson Tveit
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten
Sogneprest John Aas

Lister og Mandals Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Olsson Øveland
Skibsreder, sagbrugseier, vicekonsul Jens Henrik Beer Permittert i periodar, suppleanten Lundegaard møtte.[3]
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen Bordvig
Handelsfuldmægtig Thomas Christian Larsen
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard Suppleant, møtte for Beer

Stavanger Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Ingebret Gulliksson Grude
Sogneprest Bernt Tobias Bessesen
Skibsfører Gunnar Birkeland

Søndre Bergenhus Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Oberstløitnant, chef for det søndhordlandske muske Frederik Waldemar Nikolai Beichmann
Gaardbruker, bygmester Ingebrigt Olsson Nordås
Lensmand Mikkel Borge
Gaardbruker Samson Toresson Stueland

Nordre Bergenhus Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Ola Olsson Heimsæter Døydde 1. juni 1836[4]
Gaardbruker Melchior Fuhr
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet Suppleant, møtte etter at Hjemsæters døydde, frå 4. juli 1836 og i 1836-1837[4]

Romsdals Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker John Neergaard
Gaardbruker Ole Rasmusson Sollid
Gaardbruker Ole Halvorsson Mjelva
Gaardbruker Ole Larsson Mek

Søndre Trondhjems Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Mikkel Grendahl
Foged Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Sæter

Nordre Trondhjems Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Christian Boye
Lærer, gaardbruker Johan Schjefloe
Gaardbruker, lærer Peder Eriksson Borgen

Nordlands Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver John Steen
Foged Christian Torberg Hegge Gruener
Sogneprest Leonhard Holmboe
Gaardbruker Ole Kristian Andersson Naustvik

Finmarkens Amt

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Hansson Skogshavn
Provst Johan F. Holst
Sogneprest Johan Jørgen Broch
Handelsmand Aage Aagaard

Bykrinsar

endre

Fredrikshald

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Hans Riddervold

Fredriksstad

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Just Johan Bing
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged David Vogt
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[5]

Christiania

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Assessor Poul Holst
Batterichef Herman Foss
Assassor Johan Henrik Rye

Drammen

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Jens Lange
Amtmand Gustav Peter Blom
Sogneprest Jens Lauritz Arup

Kongsberg

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, byskriver, skifteforvalter Hans Wølner Kofoed Var sjuk, suppleanten møtte i 1836 og 1837.[6]
Underretsprokurator Christopher Gothard Torp Suppleant, møtte for Kofoed

Holmestrand

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

Tønsberg

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Ole Saxild

Laurvik og Sandefjord

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Castberg

Skien og Porsgrund

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretsprokurator John Gullichsen

Kragerø og Øster-Risør

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Christian Heuch

Arendal og Grimstad

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Forretningsmand Gulow Andorsen Andorsen møtte ikkje til Det overordentlege storting, suppleanten møtte[7]
Kjøbmand, skibsreder, eier av skibsverft, fabrikeier Ole Pedersen Moe
Stiftsoverretsprokurator Adolf Denis Horn Suppleant

Stavanger

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

Bergen

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Toldinspektør Wilhelm Frimann Koren Christie Møtte ikkje på grunn av sjukdom[2] Kjøbmand Lyder Nicolaysen møtte i staden
Assessor Carsten Balthazar Conradi

Christanssund og Molde

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Trondhjem

endre
Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommisær Nicolai Jenssen
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Gram
Byfoged, by- og raadstuskriver Hans Severin Fürst Blei sjuk, døydde 27. februar 1836[8]
Justituarius Jacob Roll
Assessor Christian Hersleb Hornemann Suppleant, møtte etter Fürst

Fotnotar

endre
  1. Lindstøl side 175
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 168
  3. Lindstøl side 174
  4. 4,0 4,1 Lindstøl side 169
  5. Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave
  6. Lindstøl side 173
  7. Lindstøl side 171
  8. Lindstøl side 176

Kjelder

endre