Elvar i Tyskland

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elvar som renn i eller delar av Tyskland. Elvar som renn ut i havet er sortert geografisk langs kysten. Sideelvar er sortert frå munningen i sjøen til kjelda, jo lenger opp på lista i jo nærare munningen til hovudelva. Enkelte elvar, som Maas, renn ikkje gjennom Tyskland, men er nemnd fordi dei har tyske sideelvar. Dei er ført opp i kursiv.

Elvane i Tyskland munnar ut i Austersjøen i Svartehavet og Nordsjøen. Dei viktigaste elvane i Tyskland er:

Elvar som munnar ut i AustersjøenEndra

Elvane i denne bolken er sortert frå nordvest (grensa til Danmark) til aust (grensa til Polen).

Munnar ut i SvartehavetEndra

Munnar ut i NordsjøenEndra

Elvane i denne delen er sortert frå sørvest (Nederland) til aust (den danske grensa).