Stortingsrepresentantar 1839-1841

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1839-1841 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1839-1841. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 99 representantar frå 35 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 32 representantar frå 18 bykrinsar. Risør fekk for fyrste gong velje ein eigen representant.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm Frasa seg val, Peder Martin Anker møtte[1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll
Kaptein Peder Christian Holst
Gaardbruker Peder Christian Hjorth
Gaardeier Peder Martin Anker Suppleant, møtte i staden for Jonas Anton Hielm[1]

Akershus amtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Lars Torstensen Tønsager
Forpagter Lars Petter Selboe
Sogneprest Iver Hesselberg
Gaardbruker Christen Borgersen Dahler

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Gaardbruker Kristian Halvorssen Svenkerud
Kaptein Hans Øvergaard
Gaardbruker Ole Lützow

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Fauchald
Gaardbruker Ole Johannesson Staff
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Kristoffer Simonsson Fougner
Gaardbruker Engebret Olsen Moe
Underretsprokurator Andreas Zeier

Jarlsberg og Laurviks AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Tønnes Taralsen
Sogneprest, provst Paul Winsnes
Kjøbmand, trælasthandler Johan Nielsen Bugge
Kapteinløitnant Thomas Konow

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Sogneprest Gustav Adolph Lammers
Gaardbruker Gullik Olsson Bolkesjø
Journalist Herman Bagger

Nedenæs og Raabygdelagets AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Jernverkseier Jacob Aall Møtte ikkje på grunn av sjukdom, Ole Berg møtte[2]
Landhandler, gaardbruker Christian Frederik Juell
Gaardbruker Daniel Knutsson Vigeland
Provst Ole Berg Suppleant, møtte for Aall


Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Assessor Mathias Kjørboe
Urmaker Johannes Franciscus Jaschke
Sogneprest og provst Paul Lassen
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen Bordvig

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Ueland
Provst Ole Løberg
Gaardbruker Lars Olsson Kolbeinstveit
Kirkesanger, gaardbruker Didrik Sigbjørnsen

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Forvalter Georg Martin Hjorth
Lensmand Mikkel Borge
Sogneprest Nils Nilsen Vogt
Gaardbruker Gudmund Larsson Årvik

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Generaladjutant Ole Elias Holck
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Anders Magnesson Brekke
Gaardbruker Mons Larsson Eggum

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kontorist Ferdinand Hagerup
Boktrykker, lensmand, postaapner, redaktør Rasmus Sivertsen Aarflot
Lensmand, gaardbruker John Neergaard
Gaardbruker Ole Rasmusson Sollid

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Premierløitnant Frederik Mosling
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsson Sæter
Lensmand Svend Olsen
Sogneprest Christian Petersen

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Lensmand Peder Rygh
Underretsprokurator Rasmus Hansen
Gaardbruker Arnt Arntsson Wang
Lensmand Jørgen Johannes Havig

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver John Steen
Provst Jørgen Heffermehl
Gaardbruker, fisker Nils Isaksson Kulstad
Lensmand Ole Ivar Evjenth Døydde 28. januar 1839[2]
Foged Christian Torberg Hegge Grüner Suppleant, møtte frå 3. april, etter Evjenths død[3]

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Foged og sorenskriver Erik Hauge
Amtmand Ole Edvard Buck
Gaardbruker Ole Hansson Skogshavn
Kjøbmand, vicekonsul Even Holmboe

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest, provst Hans Riddervold

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged Just Johan Bing

MossEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged David Vogt Gregers Winther Wulfsberg (Suppleant)[4]

ChristianiaEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Herman Foss
Assessor, stortingets arkivar Poul Holst
Assassor Johan Henrik Rye

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Kateket Hans Nicolai Lange

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Bestyrer Frederik Meyn

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged, byskriver, postmester Ove Vangensteen Messel

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Fysikus. læge Frederik Severin Lorentzen

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Peter Castberg

Skien og PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged Nicolai Benjamin Cappelen

KragerøEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Skolebestyrer, kateket Daniel Bremer Juell

ØsterrisøerEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsmand, trælasthandler, vicekonsul Nils Peter Boyesen

Arendal og GrimstadEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Toldkasserer Otto Vincent Lange

ChristianssandEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Justituarius Georg P. Rasch
Kjøbmand, stadshauptmand, vicekonsul Daniel Otto Christian Isaachsen

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Chef, vicekonsul, konularagent Jonas Schanche Kielland

BergenEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Jens Schydtz
Kjøbmand Lyder Nicolaysen
Assessor Carsten Balthazar Conradi
Chef Jens Gran

Christianssund MoldeEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Hans Herluf Dahl

TrondhjemEndra

Namn Kommentarar/Suppleantar
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Gram
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Politimester Henrik Lysholm

KjelderEndra

  1. 1,0 1,1 Lindstøl side 191
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 190
  3. Lindstøl s. 191
  4. Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave