Stortingsrepresentantar 1821-1823

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1821-1823 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1821-1823. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 77 representantar frå 34 valkrinsar; 50 representantar frå 18 landkrinsar (amt) og 27 representantar frå 16 bykrinsar. Det seinare Jarlsberg og Larviks Amt bestod av to valkrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Sogneprest Torkild Halvorsen Aschehoug
Krigsassessor Peter Elieson

Akershus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Eier av møllebruk Hans Fredrik Gruener
Gaardbruker Anders Halvorsen Haneborg
Provst Peder Juell

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Jakob Pedersen Bolstad
Premierløitnat Jacob Hoel
Gaardbruker, trælasthandler, landhandler Ole Olsen Aaset

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Østen Paulsen Skaaden
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Lensmand og gaardbruker Ole Olsson Kvam

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, forlikskommissær Even Tolleivsson Nubberud
Gaardbruker Erik Ellingsson Lundesgård
Sorenskriver Jens Jensen Gram

Jarlsberg GrevskabEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Jan Rasmussen Sande
Tidl. fuldmægtig Hans Hovbrænder Møtte ikkje på grunn av sjukdom frå 6. februar 1821. Møtte i 1822.[1]
Eiendomsbestyrer Gabriel Smith Suppleant, møtte for Hovbrænder frå 20. februar 1821.[1]

Laurvig GrevskabEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kst. amtmand Jens Erichstrup

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Christophersen Blom
Gaardbruker Hans Jacob Gasmann
Kjøbmand og stadshauptmand Henrik Georg Tønder

Nedenæs og Raabygdelagets AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Eier av jernverk. Jacob Aall
Foged Nils Astrup

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver og politimester Søren Bøckmann Møtte ikkje i 1822 på grunn av sjukdom[2]
Gaardbruker, handlesmand og skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Lærer og gaardbruker Ole Olsson Øveland
Gaardbruker, lærer Ole Johnsen Næsset Suppleant, møtte for Bøckmann i 1822[2]

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Hans Leierdahl Nansen Døydde 15. mai 1821[note 1]
Gaardbruker Nils Trulsen Bru
Lensmand og gaardbruker Orm Hansson Øverland
Res.kap Ole Schavland Suppleant, møtte etter Nansen i 1822[3]

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Johannesson Spjeldnes
Foged Christian Ulrik Kastrup
Lærer og klokker Arne Brynjelsson Lekve

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Sorenskriver Nils Landmark
Gaardbruker Absalon Olsson Vereide Møtte ikkje i 1822 på grunn av sjukdom[4]
Lensmann og gaardbruker Hans Arnesen Urdahl Suppleant, møtte for Vereide

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Andreas Landmark
Foged Peder Ludvig Munthe Bull Møtte ikkje, suppleanten Tonning møtte[note 2]
Gaardbruker Ole Karl Frøysøye
Postmester Peder Tonning Suppleant, møtte for Bull frå 20. mars 1821 og 25. september 1822[5]

Søndre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tidl. statsraad Christian Krohg
Sekondløitnant Abraham Dreyer Mosling
Gaardbruker Jens Jensson Lodgård

Nordre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ola Olsson Lånke I 1822 møtte Peder Klykken i staden frå 23. oktober
Gaardbruker Anders Bertilsson Åsve
Ritmester Frederik Hartvig Johan Heidmann

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Johan Ernst Berg Møtte ikkje i 1822 på grunn av sjukdom[2]
Sogneprest Jens Aars
Lensmand Ole Ivar Evjenth
Provst Arnoldus Schytte Suppleant, møtte for Berg i 1822[2]

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Peter Vogelius Deinboll
Foged Jan Roland Nilsen
Handelsmand og gaardbruker Nicolai Olsen Normann

BykrinsarEndra

FrederikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Forretningsmand Carsten Tank

FrederiksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kaptein Andreas Martin Seip

MossEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Momme Peterson

ChristianiaEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Jørgen Young
Cand.jur. Andreas Arntzen
Trælasthandler Marcus Pløen
Kjøbmand Even Bernhardt Stenersen

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Landmand Pierre Poumeau Flor
Kjøbmand Elling Mathias Holst

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, byskriver og skifteforvalter Hans Wølner Kofoed Var sjuk i 1821 og møtte ikkje. Møtte i 1822.[1]
Direktør August Christian Baumann Suppleant, møtte for Kofoed frå 13. februar 1821[1]

Tønsberg og HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

Laurvig og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overbirkedommer, veier, maaler og vraker Nils Brinck Bendz

Skien og PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og stadskaptein Jens Hansen Blom

Kragerø og Øster-RisørEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Joachim Paycken

ArendalEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardeier og kjøbmand Peter Didrik Stilling Steen Herlofsen

ChristianssandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Fuldmægtig Toruf Foss
Handelsmand Wincents Sebbelow

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stadshauptmand, overvraker Peder Valentin Rosenkilde

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Christian Magnus Falsen
Overfislkevraker Fredrik Meltzer
Chef for handelshus Johan Ludwig Mowinckel
Byfoged Georg Jacob Bull

Christianssund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver og byfoged Ingelbrecht Knudssøn

TrondhjemEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Lorentz Johannsen
By- og raadstuskriver Carl Valentin Falsen Vald inn i Lagtinget 10. mars 1821[3]
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Handelsmand og direktør Johan Mølmann Lysholm Møtte ikkje i 1822, suppleanten møtte[3]
Assessor Jacob Roll Suppleant, møtte for Lysholm frå 7. oktober[3]

FotnotarEndra

  1. Etter Hans Leierdahl Nansen døydde 15. mai 1821 blei Ole Schaveland kalla inn med 38 mot 36 stemmer. Han meldte fråvær på grunn av sjukdom og dermed blei det 7. juli mot 6 stemmer vedteke ikkje å kalle inn reservesuppleant, da denne «efter sandsynlighet ikke vilde kunde ta sæte i tinget, førend dets vigtigste forretninger var avsluttet». Ole Schaveland møtte i 1822. (Lindstøl side 87)
  2. Peder Ludvig Munthe Bull møtte ikkje i 1822 på grunn av sjukdom og i 1821 på grunn av ei sak ved domsstolane. Det blei ansett at hans stemme var suspendert. Stortinget vedtok 5. februar at Peder Tonning skulle kallast inn. Han møtte frå 20. mars 1821 og 25. september 1822. (Lindstøl side 86)
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Lindstøl side 84
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Lindstøl side 85
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Lindstøl side 87
  4. Lindstøl s. 80
  5. Lindstøl s. 86

KjelderEndra