Eurovision Song Contest 2017

Eurovision Song Contest 2017 (ESC 2017), offisielt 62. Eurovision Song Contest, var den 62. utgåva av Eurovision Song Contest. Tevlinga vart arrangert i Kyiv internasjonale utstillingssenter i Ukraina, etter at Jamala vann med songen «1944» i 2016. Dette var andre gongen Ukraina arrangerte tevlinga; fyrste gongen var i 2005, også det i Kyiv. Tevlinga bestod av tre sendingar: ein semifinale tysdag 9. mai, ein semifinale torsdag 11. mai og finalen laurdag 13. mai 2017. Programleiarar for alle sendingane var Oleksandr Skitsjko, Volodymyr Ostaptsjuk og Timur Mirosjnytsjenko.[4] 42 land deltok i tevlinga, like mange som året før. Romania og Portugal, som for øvrig vann tevlinga, kom tilbake etter eitt års pause, mens Bosnia-Hercegovina, som deltok i 2016, trekte seg på grunn av økonomiske problem hos kringkastaren BHRT. Opprinneleg skulle også Russland delta, men trekte seg nokre veker før tevlinga sidan den russiske deltakaren, Julija Samojlova, vart nekta innreise til Ukraina.

Eurovision Song Contest 2017
Offisiell tittel
62. Eurovision Song Contest
Dato
Semifinale 1 9. mai 2017[1]
Semifinale 2 11. mai 2017
Finalen 13. mai 2017
Vertskap
Stad
International Exhibition Centre i Kiev i Ukraina[1]
Programleiar(ar)
Oleksandr Skitsjko
Volodymyr Ostaptsjuk
Timur Mirosjnytsjenko[2]
Kringkastar(ar)
Natsionalna Telekompanija Ukraïny
Varigskap
Opningsnummer
Pausenummer
Bidrag
Antal bidrag
42[3]
Attende
Portugal
Romania
Trekte seg
Bosnia-Hercegovina
Russland
Kart
Røysting
Vinnar
Portugal med «Amar pelos dois» av Salvador Sobral.
Eurovision Song Contest
Stockholm 2016 Lisboa 2018

Av deltakarlanda måtte 36 land gjennom éin av dei to semifinalane, og 20 av dei kvalifiserte seg til finalen laurdag 13. mai. I tillegg deltok vertslandet Ukraina og «dei fem store landa» i finalen, slik at totalt 26 land deltok i finalen. Vinnaren av Eurovision Song Contest 2017 vart Salvador Sobral frå Portugal med songen «Amar pelos dois». Vinnarsongen hadde portugisisk tekst og var skriven av systera til Sobral, Luísa Sobral. Dette var den fyrste sigeren til Portugal i Eurovision Song Contest. Det var også fyrste gongen sidan 2007, då Marija Serifovic vann med songen «Molitva», at ein ikkje-engelskspråkleg song vann Eurovision Song Contest. Salvador Sobral fekk den høgaste poengsummen i Eurovision Song Contest til då, med 758 poeng. Bulgaria kom på andreplass med 615 poeng, følgd av Moldova med 374 poeng.

Det norske bidraget var songen «Grab the Moment», framført av JOWST og Aleksander Walmann. Den norske songen deltok i den andre semifinalen, der den enda på femteplass og dimed kvalifiserte seg til finalen. Til slutt enda Noreg på ein tiandeplass i finalen – den fjerde topp ti-plasseringa til Noreg sidan 2013. De tre sendingane vart sett av 182 millioner sjåarar verda over, ein nedgang på 22 millionar frå året før.

Bakgrunn

endre

Etter sigeren med «1944» og Jamala i 2016, var det Ukraina og den ukrainske ålmennkringkastaren UA:PBC som var arrangører for tevlinga. Dette var andre gongen Ukraina hadde arrangørjobben; fyrste gongen var i Sportspalasset i Kyiv i 2005. Denne gangen vart hovudstaden Kyiv vald som vertsby, etter ein lengre søknadsprosess. Tevlinga vart lagd den største arenaen i Kyiv, Kyiv internasjonale utstillingssenter, med plass til rundt 11 000 tilskodarar.[5]

Søknadsprosess

endre

Vertsbyen og arenaen vart valde etter ein omfattande søknadsprosess som starta like etter Ukrainas siger i 2016. Allereie 18. mai 2016 kunngjorde den ukrainske ålmennkringkastaren UA:PBC at det fyrste offisielle planleggingsmøtet med EBU skulle haldast 8. juni. Ein avgjerd på kvar tevlinga skulle finne stad, skulle avgjerast etter sommaren.[6][7][8] Saman med den ukrainske regjeringa lanserte UA:PBC 23. juni ein offisiell søknadsprosess der interesserte byar kunne søkje om å bli vertsby.[9][10] Ein finaleliste på tre byar skulle vere klar i siste halvdel av juli, og like etter skulle EBU og den ukrainske organisasjonskomiteen besøke finalebyane og vurdere infrastruktur og arena. EBU hadde fleire krav, blant anna måtte arenaen ha plass til minst 7 000, og helst minst 10 000, tilskodarar. I tillegg måtte det vere eit pressesenter med 1 500 plassar, og vertsbyen måtte ha minst 2 000 hotellrom i alle prisklassar og av generell europeisk standard. Byen måtte også garantere for sikkerheita til dei besøkjande og ha moderne infrastruktur som blant anna ein internasjonal flyplass. I tillegg måtte arrangørbyen tilby sosiale aktivitetar og konsertar for lokalbefolkninga og dei besøkjande.[11]

Seks byar sende inn anbod innan fristen 8. juli: Dnipro, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Lviv og Odesa.[12] I tillegg hadde byar som Tsjerkasy, Irpin, Uzjhorod og Vinnytsia tidlegere vist interesse, men valde til slutt ikkje å søkje om å bli vertsby.[13][14] Dei seks kandidatbyane vart offisielt presenterte 20. juli i eit to timar langt debattprogram på ålmennkanalrn i landet, UA:Første. Programleiar var Timur Mirosjnytsjenko, som sjølv skulle leie tevlinga i 2017. Under programmet presenterte kvar av dei seks byane søknadane sine for sjårane.[15]

Valet av vertsby

endre

To dagar seinare, 22. juli, hadde UA:PBC skore dei seks kandidatbyane ned til tre: Dnipro, Kyiv og Odesa.[16] Det endelege valet skulle opprinneleg ha vorte kunngjort 1. august, men EBU varsla at valge ville bli utsett. Sjefen for tevlinga Jon Ola Sand uttala at EBU «verkelig ønska å ta seg tid til å ta ei riktig avgjerd».[17] Etter fleire utsetjingar vart vertsbyen offentleggjord under ein pressekonferanse 9. september 2016. Valet fall på hovudstaden Kyiv og arenaen Kyiv internasjonale utstillingssenter.[18][19][20]

Deltakarar

endre

43 land var påmelde til Eurovision Song Contest i 2017. Portugal og Romania kom tilbake etter eitt års pause, mens Bosnia-Hercegovina trekte seg etter å ha deltatt i 2016. Berre éin månad før tevlinga trekte også Russland seg på grunn av strid om landets deltakar, Julija Samojlova. Dimed gjekk det totale deltakartalet ned frå 43 til 42.

Striden om Russlands artistvalg

endre
 
Julija Samojlova vart nekta innreise til Ukraina.

12. mars 2017 offentleggjorde den russiske kringkastaren Pervyj kanal at artisten Julija Samojlova skulle representere Russland i Eurovision Song Contest 2017 med songen «Flame Is Burning». Samojlova var blant finalistane i russiske X Factor i 2013. Ho er kraftig lamma og sit i rullestol på grunn av den arvelege nevrologiske sjukdomen spinal muskelatrofi

Kort tid etter kunngjeringa ila den ukrainske sikkerheitstenesta SBU Julija Samojlova eit tre-årig innreiseforbod til Ukraina. Årsaka var at Samojlova hadde halde konsert på Krim i 2015, og SBU meinte at Samojlova hadde teke seg ulovleg inn på ukrainsk territorium.[21][22] EBU foreslo fleire løysingar, blant anna at Samojlova kunne syngje direkte via satellittoverføring. Russisk fjernsyn avviste forslaga og valde til slutt å trekkje seg. Kanalen opplyste at han heller ikkje ville overføre sendingane frå Kyiv. EBU stadfesta 13. april 2017 at Russland hadde trekt seg frå Eurovision Song Contest 2017.[23]

Attendevendande artistar

endre

Den nederlandske systertrioen O'G3NE deltok med låten «Lights and Shadows». Trioen hadde tidlegare representert Nederland i Junior Eurovision Song Contest 2007. Dei vart nummer elleve i finalen.

Omar Naber, som representerte Slovenia i Eurovision Song Contest 2005 i Kyiv, deltok igjen med sangen «On My Way». Slik som i 2005 kvalifiserte han seg ikkje til finalen.

SunStroke Project, som representerte Moldova i Eurovision Song Contest 2010Fornebu, deltok med spngen «Hey, Mamma!». Dei kom på tredjeplass, den beste plasseringa til Moldova til då.

Koit Toome, som representerte Estland i Eurovision Song Contest 1998 i Birmingham, deltok med songen «Verona» sammen med Laura Põldvere. Põldvere hadde tidlegere delteke i Eurovision Song Contest i 2005 som ein del av gruppa Suntribe. Duoen kvalifiserte seg ikkje til finalen.

Valentina Monetta, som representerte San Marino i 2012, 2013 og 2014, deltok for fjerde gong. Denne gongen deltok ho saman med Jimmie Wilson og songen «Spirit of the Night». San Marino kvalifiserte seg ikkje til finalen.

Semifinalane

endre

Semifinale 1

endre

Atten land deltok i den fyrste semifinalen 9. mai. Italia, Spania og Storbritannia kringkasta og røysta i denne semifinalen.[24]

# Land[3] Artist[25] Song[25] Språk Omsetjing Poeng Plass
01   Sverige Robin Bengtsson «I Can't Go On» Engelsk Eg kan ikkje gå vidare 227 3
02   Georgia Tamara Gatsjetsjiladse «Keep the Faith» Engelsk Hald motet 99 11
03   Australia Isaiah Firebrace «Don't Come Easy» Engelsk Kjem ikkje lett 160 6
04   Albania Lindita «World» Engelsk Verda 76 14
05   Belgia Blanche «City Lights» Engelsk Byljos 165 4
06   Montenegro Slavko Kalezić «Space» Engelsk Verdsrom 56 16
07   Finland Norma John «Blackbird» Engelsk Svarttrast 92 12
08   Aserbajdsjan Dihaj «Skeletons» Engelsk Skjelett 150 8
09   Portugal Salvador Sobral «Amar pelos dois» Portugisisk Kjærleik for to 370 1
10   Hellas Demy «This Is Love» Engelsk Dette er kjærleik 115 10
11   Polen Kasia Moś «Flashlight» Engelsk Lommelykt 119 9
12   Moldova SunStroke Project «Hey, Mamma!» Engelsk Hei, mamma! 291 2
13   Island Svala «Paper» Engelsk Papir 60 15
14   Tsjekkia Martina Bárta «My Turn» Engelsk Min tur 83 13
15   Kypros Hovig «Gravity» Engelsk Tyngdekraft 164 5
16   Armenia Artsvik «Fly With Me» Engelsk Fly med meg 152 7
17   Slovenia Omar Naber «On My Way» Engelsk På min veg 36 17
18   Latvia Triana Park «Line» Engelsk Linje 21 18

Semifinale 2

endre

Atten land deltok i den andre semifinalen 11. mai. Sveits fekk tildelt plass i denne semifinalen etter ynskje frå den sveitsiske kringkastaren. Frankrike, Tyskland og Ukraina måtte kringkaste og røyste i denne semifinalen.[24][26] Russland var opphavleg trekt til å delta i den andre semifinalen, der dei skulle opptre med startnummer tre. 13. april 2017 stadfesta den russiske kringkastaren at dei ikkje ville sende tevlinga på fjernsyn, og fekk dimed ikkje deltake. Russland ville ikkje sende tevlinga av di artisten Julija Samojlova fekk innreiseforbod av den ukrainske tryggingstenesta SBU grunna brot på innreiselova til Krim i 2015.

# Land[3] Artist[27] Song[27] Språk Omsetjing Poeng Plass
01   Serbia Tijana Bogićević «In Too Deep» Engelsk For djupt inne 98 11
02   Austerrike Nathan Trent «Running On Air» Engelsk Løpar på luft 147 7
03   Makedonia Jana Burčeska «Dance Alone» Engelsk Dansar åleine 69 15
04   Malta Claudia Faniello «Breathlessly» Engelsk Andpustent 55 16
05   Romania Ilinca feat. Alex Florea «Yodel It!» Engelsk Jodle det! 174 6
06   Nederland O'G3NE «Lights and Shadows» Engelsk Ljos og skuggar 200 4
07   Ungarn Joci Pápai «Origo» Ungarsk, romanés og latin 231 2
08   Danmark Anja Nissen «Where I Am» Engelsk Kvar eg er 101 10
09   Irland Brennan Murray «Dying to Try» Engelsk Døyr etter å prøve 86 13
10   San Marino Valentina Monetta og Jimmie Wilson «Spirit of the Night» Engelsk Nattas and 1 18
11   Kroatia Jacques Houdek «My Friend» Engelsk og Italiensk Min ven 141 8
12   Noreg JOWST og Aleksander Walmann «Grab the Moment» Engelsk Grip augeblikket 189 5
13   Sveits Timebelle «Apollo» Engelsk 97 12
14   Kviterussland Naviband «Historyja majho zjytstsia» Kviterussisk Forteljinga om mitt liv 110 9
15   Bulgaria Kristijan Kostov «Beautiful Mess» Engelsk Vakker røre 403 1
16   Litauen Fusedmarc «Rain of Revolution» Engelsk Regn av revolusjon 42 17
17   Estland Koit Toome og Laura «Verona» Engelsk 85 14
18   Israel Imri Ziv «I Feel Alive» Engelsk Eg følar meg levande 207 3

Finalen

endre
#[28] Land[3] Artist[29] Song[29] Språk Omsetjing Poeng Plass
01   Israel Imri Ziv «I Feel Alive» Engelsk Eg følar meg levande 39 23
02   Polen Kasia Moś «Flashlight» Engelsk Lommelykt 64 22
03   Kviterussland Naviband «Historyja majho zjytstsia» Kviterussisk Forteljinga om mitt liv 83 17
04   Austerrike Nathan Trent «Running On Air» Engelsk Løpar på luft 93 16
05   Armenia Artsvik «Fly With Me» Engelsk Fly med meg 79 18
06   Nederland O’G3NE «Lights and Shadows» Engelsk Ljos og skuggar 150 11
07   Moldova SunStroke Project «Hey, Mamma!» Engelsk Hei, mamma! 374 3
08   Ungarn Joci Pápai «Origo» Ungarsk, romanés og latin 200 8
09   Italia Francesco Gabbani «Occidentali's Karma» Italiensk, gammalgresk, engelsk og sanskrit Vestleg karma 334 6
10   Danmark Anja Nissen «Where I Am» Engelsk Kvar eg er 77 20
11   Portugal Salvador Sobral «Amar pelos dois» Portugisisk Kjærleik for to 758 1
12   Aserbajdsjan Dihaj «Skeletons» Engelsk Skjelett 120 14
13   Kroatia Jacques Houdek «My Friend» Engelsk og italiensk Min ven 128 13
14   Australia Isaiah Firebrace «Don't Come Easy» Engelsk Kjem ikkje lett 173 9
15   Hellas Demy «This Is Love» Engelsk Dette er kjærleik 77 19
16   Spania Manel Navarro «Do It For Your Lover» Spansk og engelsk Gjer det for din elskande 5 26
17   Noreg JOWST og Aleksander Walmann «Grab the Moment» Engelsk Grip augeblikket 158 10
18   Storbritannia Lucie Jones «Never Give Up On You» Engelsk Gjev deg aldri opp 111 15
19   Kypros Hovig «Gravity» Engelsk Tyngdekraft 68 21
20   Romania Ilinca feat. Alex Florea «Yodel It!» Engelsk Jodle det! 282 7
21   Tyskland Levina «Perfect Life» Engelsk Perfekt liv 6 25
22   Ukraina O.Torvald «Time» Engelsk Tid 36 24
23   Belgia Blanche «City Lights» Engelsk Byljos 363 4
24   Sverige Robin Bengtsson «I Can't Go On» Engelsk Eg kan ikkje gå vidare 344 5
25   Bulgaria Kristijan Kostov «Beautiful Mess» Engelsk Vakker røre 615 2
26   Frankrike Alma «Requiem» Fransk og engelsk Rekviem 135 12

Røystegjeving

endre

Semifinale 1

endre
██ Jurypoeng██ Sjåarpoeng Poenggjevande land[30] Sum Plass
                                          Delt Total
  Sverige   8 8 4 12 6 12   5 2 4 8 8 10 8 5 7 2 10 3 2 124 227 3
  4 8 10 5 3 7 6 10 3 5 1 10 2 5 4 5 7 1 6 103
  Georgia 6     1 3   3 6 3 4 10 5 7     6 5   2   1 62 99 11
              12 6 6   2     1 8     2     37
  Australia 12 6   5 10 3 8 7 6   8 6 10 12 7 1 12 10 1 8 7 139 160 6
2     1 1 1   2         6   2 3 3         21
  Albania           10   10   10                 8     38 76 14
          12   3   5   10         1   7     38
  Belgia 3     3           1 7   2 3 3   2 5 5 2 4 40 165 4
10 5 4 8   2 10 7 8 4 8   7 6 4 6 8 10 6 8 4 125
  Montenegro               8   7       2               17 56 16
1   7       3 5       8 2     1 6   5 1   39
  Finland 7   7           7   1 3 3 1 6   6         41 92 12
8   2 5 3       7 1 4   3 3     2 5   5 3 51
  Aserbajdsjan   10 3 7 5 7     8 8   4 6 4 4   3 1 12 5    87 150 8
  12 1     6     1     12   12 10   7 2       63
  Portugal 5 12 6 6 7 4 10 12   5 12 12 12 7 10 7 8 12 4 12 10 173 370 1
12 8 10 12 12 7 12 8   10 12 6 12 7 6 7 12 12 10 12 10 197
  Hellas     1 8   12     2   2 7 1   12 10       6   61 115 10
  2 3 6 6 4     5   2       12 5     4   5 54
  Polen     12 2 4   2 3 1     1   8 2 2 4 3     6 50 119 9
6 3   2 8     1   2   3 5 8 3 2   3 8 3 12 69
  Moldova 10 3 10 12 1 5 6 5 10 3       6   8   6 7 7 12 111 291 2
5 6 12 7 10 10 8 10 12 7 10   8 10 7 10 10 8 12 10 8 180
  Island 2 2 2   2   5 2       2       3   8   1   29 60 15
7 1   4     5       1             4   7 2 31
  Tsjekkia 4 1 4   6 2   4 12   3   5   1 4 10 7   10 8 81 83 13
                2                         2
  Kypros 8 5     8   7     6     4 5   12     3   3 61 164 5
4 7 6 3 4 5 6   3 12 7 7 4 4   12 4 6  3   6 103
  Armenia   7 5 10   8 4   4 12 6 10     5   1 4 6   5 87 152 7
3 10 5   7   4     8 6 4   5 8     1   4   65
  Slovenia 1 4       1 1       5                 4   16 38 17
        2 8 2   4   3     1               20
  Latvia               1                           1 21 18
            1 4       5 1             2 7 20

12 poeng – juryane

endre

Juryane frå kvart land gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i semifinale 1:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
7   Portugal Aserbajdsjan, Georgia, Island, Latvia, Moldova, Polen, Spania
3   Australia Slovenia, Sverige, Tsjekkia
2   Hellas Kypros, Montenegro
  Moldova Albania, Storbritannia
  Sverige Belgia, Finland
1   Armenia Hellas
  Aserbajdsjan Italia
  Kypros Armenia
  Polen Australia
  Tsjekkia Portugal

12 poeng – sjåarane

endre

Kvart land hadde ei telefonrøysting der sjåarane gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i semifinale 1:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
9   Portugal Albania, Belgia, Finland, Island, Latvia, Polen, Slovenia, Spania, Sverige
3   Aserbajdsjan Georgia, Moldova, Tsjekkia
  Moldova Australia, Italia, Portugal
2   Kypros Armenia, Hellas
1   Albania Montenegro
  Georgia Aserbajdsjan
  Hellas Kypros
  Polen Storbritannia

Semifinale 2

endre
██ Jurypoeng██ Sjåarpoeng Poenggjevande land[31] Sum Plass
                                          Delt Total
  Serbia       2 6 4 8 2 2 2 6 6 4 2   1   1 7   53 98 11
  6 12               10   12           5     45
  Austerrike 6   3   5 8 8 7 10 7 5 4 7 6 12 4 5 8 4 6   115 147 7
1     1 4 6 3 3   1 4   2         3   4   32
  Makedonia 5     8     2         3             8   3 29 69 15
10                 4 6   3   12     5       40
  Malta 2 6 8   1 3     5 1 1     5 7 1 4 2 6 3   55 55 16
                                          0
  Romania     10 4   1     4                 3     4 26 174 6
6 7 3 7   8 7 8 8 8 7 8 7 5 7 6 12 10 12 7 5 148
  Nederland 8 8 6 6 12   10 10 3 12 12 8 8 8 8 5 6   5 8 6 149 200 4
  4 2 3     6 7 5 3 2 3 4   1   2 4   5   51
  Ungarn 12 3 5         3   3 10 2 5     2 2 12     7 66 231 2
12 12 6 6 12 10   4 6 10 12 6 8 10 8 5 8 7 7 10 6 165
  Danmark 4   7 5 10 10 6   1 5 8 10 3 2 4 6 8 4 2 1   96 101 10
          1           4                   5
  Irland   10   1 3   5 2         2   1 8 7     4 2 45 86 13
  3 1 4 6 2   5   2   2   3   4 7 1 1     41
  San Marino                                           0 1 18
                                      1   1
  Kroatia 3 1     7 2       4   1   3 6         5 5 37 141 8
7 10 8 8 5 4 10   7 6   1 10 4 6 2 5   2 6 3 104
  Noreg 1 5     2 7 7 12 7 10 4   10 10 5 12 10 10 3 12 10 137 189 5
3       2 5 5 10 2         6 3 7 3     2 4 52
  Sveits   4 1   6 4   4 8     5     3 7 3 1   2   48 97 12
4 2 5 5 10   1 1   5 1     2 4 1   2 4   2 49
  Kviterussland   7   7     3       7   1     3   5 10   12 55 110 9
2 1     1 3 2   1   3       5 8 6 8 3   12 55
  Bulgaria 10 12 12 12 8 12 12 6 12 8 6 12 12 12   10 12 6 7 10 8 199 403 1
8 8 10 12 8 12 12 12 10 12 8 12 6 12   10 10 12 8 12 10 204
  Litauen     4             6       7               17 42 17
                12     10   1     1       1 25
  Estland   2 2 3       1           1       7       16 85 14
    4 2 3   4 2 3     5 1 8 2 12   6 6 3 8 69
  Israel 7     10 4 5 1 5 6   3 7 4   10       12   1 75 207 3
5 5 7 10 7 7 8 6 4 7 5 7 5 7 10 3 4   10 8 7 132

12 poeng – juryane

endre

Juryane frå kvart land gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i semifinale 2:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
10   Bulgaria Estland, Irland, Kviterussland, Makedonia, Malta, Nederland, Noreg, Sveits, Ungarn, Austerrike
3   Nederland Kroatia, Romania, San Marino
  Noreg Danmark, Litauen, Tyskland
2   Ungarn Israel, Serbia
1   Austerrike Bulgaria
  Kviterussland Ukraina
  Israel Frankrike

12 poeng – sjåarane

endre

Kvart land hadde ei telefonrøysting der sjåarane gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i semifinale 2:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
9   Bulgaria Danmark, Israel, Kviterussland, Malta, Nederland, Noreg, San Marino, Tyskland, Ungarn
4   Ungarn Austerrike, Kroatia, Romania, Serbia
2   Romania Estland, Frankrike
  Serbia Makedonia, Sveits
1   Estland Litauen
  Kviterussland Ukraina
  Litauen Irland
  Makedonia Bulgaria

Finalen

endre
██ Jurypoeng██ Seerpoeng Poenggjevande land[32] Sum
                                                                                    Delt Total
Israel         4 1   8             6                       7       5     2 1             34 39
        1                   3                     1                                 5
Polen     2   6 2   7     1                                               1   4           23 64
      2     4               1   2     3 7   3             1 3               5     10 41
Kviterussland       7 12     2 5                 3       1   2     2 3                         12 1 50 83
                    3   2     6           2   6 1     1         4               8   33
Austerrike   1 3     4 3 12 1   4 7     1 5 2       7   1 6 5     2 1 3   10   1   4   3 4     3 93 93
                                                                                    0
Armenia 7   1         4       1       3   8 2       4   3   1 6 4       2   4 5 3           58 79
                  1 2       6 10 2                                                   21
Nederland     4 12   5   10 8   8 5 4   4 1 7   8   4       2           4 3 8 12 7   1 1 3 7 3 4 135 150
            10   1     1         1                                       2         15
Moldova   8 10   10           3 3   3       7       3 8 1   6         2 6   8   7   7 8   4 6 110 374
  6 12 3 10 10 7 10 4 6 5 8 4 5 7   7 6 10 6 8 5 12 8 8 2 1   3 5 6 12 6 12 8 7 3 6 8   12 6 264
Ungarn       5         12       1       1     4             3 1               10       3 8   48 200
6     5 7 8 1 6 12     3 8 4 2   3     2 2 1 4 2 2 3 2   7 6 4 2 5 10 4 12 5   4 5 4 1 152
Italia 12 2   6           10       7 10 2   4   5   2     8   12   8   7       3 8 2 10 6 2     126 334
12 4 2 6 6   5   7 8 1   5 8 5 5 4 7 4 7 1 8   3 5 8 12 4 10 2 2 4   6 10 6 10 8 1 10   2 208
Danmark     5     3     3   6   5 4         5 3         7       8 8     5         5     2 69 77
    8                                                                               8
Portugal 6 12 7 8 8 10 8   7 8 12 10 8 8 12 12 10 5 12 12 5 12 5 12 12 10 10 7   12 10   12 6 12 12 12 12 12 12 10 12 382 758
8 10 7 12 8 7 12 7 10 7 8 5 10 12 12 8 12 8 7 12 10 12 5 10 12 7 8 6 8 12 12   10 7 7 8 8 12 10 12 10 8 376
Aserbajdsjan 2           4 5   1           10   10 4   1   12         5       12 1   5           6   78 120
                    10         12                       10 5           1   4           42
Kroatia         1                       3                   6   5         3             7   25 128
7   1 4       1                 8   5   3   6     10 3   12 3 1   1 3 3 5 12   2 8   5 103
██ Jurypoeng██ Sjåarpoeng                                                                                     Delt Total
Australia 4         7 6   6 4 10 8 7 10 2   5   7 10       5 1 8   4 4 3 5 7 4   3 7 8 10 4 2 10 171 173
                      2                                                             2
Hellas 1 10     5     6   12                                     12                 2         48 77
3 1           5   12                                   7           1                 29
Spania                                                                                     0 5
                                                              5                     5
Noreg   5   3   6 7   2     6 10 1 7 7 12   6 1 2 5 3 7 10 2       7   2 3   10         5     129 158
          5           7   2           1       1 6                           6   1   29
Storbritannia 8 4 12 1     2     5 5   6 2 3   6 1 3 7       4   3       5 1   5   6   10           99 111
    3                                   4           4                     1         12
Kypros   7         5             5   4   12                           1             2       36 68
  12           3               2   12 2                   1                           32
Romania 3       3     3                   6     8     3   4 5 12 10 1                         58 282
4 2 10 10 2 2 6 8 6 4 6 4 6 3 10   6 1 6 5 12 7 10 5 4   6 12   7 10 7 7   6 4 2 7 3 4 3 7 224
Tyskland                                         3                                           3 6
                                                                              3     3
Ukraina         7     1                           4                                         12 36
          1         7         4             7                 3 2                   24
Belgia       2           3   2 2             2 12 8 7 10 4       6 2   8 10   8   5 4 1 6 1 5 108 363
5 5 4 8 4 6   4 5 2 4 6 12 10 8   10 5 8 10 5 6 2 12 10 4 5 2 4 10 7 10 12 5 5 3 6 4 12 7 5 3 255
Sverige   6 6 4   8 12   4 6 7 12 3 12 8 8 4   1 8 6 10 10   6 1   8 7 6 6 7 4 7   2 6 5   10   8 218 344
2 3 6 1 3 3 2 2 2 5   12 3 6   1   3 3 8   3   4 3 5 7 3   4 5 1 3 2 2 1 1 5   1 7 4 126
Bulgaria 10   8 10 2 12 10   10 7 2 4 12 6 5 6 8 2 10 6 10 7 2 8 7 12 8 10 2 10 12   6 10 2 6 8 6 7 8   7 278 615
10 7 5 7 12 12 8   8 10 12 10 7 7 4 7 5 10 12 4 6 10 8 7 7 12 10 8 6 8 8 8 8 8 12 10 7 10 7 6 2 12 337
Frankrike 5 3         1     2                       6 6     5 4   3     4               1 5   45 135
1 8     5 4 3 12 3 3     1 1   3   4 1     4 1     6   5 2     6   4   2   3   2 6   90

12 poeng – juryane

endre

Juryane frå kvart land gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i finalen:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
18   Portugal Armenia, Frankrike, Georgia, Island, Israel, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Ungarn
4   Bulgaria Estland, Kviterussland, Makedonia, Noreg
3   Sverige Belgia, Danmark, Finland
2   Aserbajdsjan Italia, Portugal
  Hellas Kypros, Montenegro
  Italia Albania, Malta
  Kviterussland Aserbajdsjan, Ukraina
  Nederland Romania, Austerrike
1   Austerrike Bulgaria
  Belgia Irland
  Kypros Hellas
  Noreg Tyskland
  Romania Moldova
  Storbritannia Australia 
  Ungarn Kroatia

12 poeng – sjåarane

endre

Kvart land hadde ei telefonrøysting der sjåarane gav 12 poeng til sin favoritt. Under er lista over landa som fekk 12 poeng i finalen:

Antall Land som fekk 12 poeng Land som gav 12 poeng
12   Portugal Austerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Island, Israel, Litauen, Nederland, Noreg, Spania, Sveits, Tyskland
7   Bulgaria Aserbajdsjan, Kviterussland, Makedonia, San Marino, Storbritannia, Tsjekkia, Ungarn
5   Moldova Australia, Italia, Portugal, Romania, Ukraina
4   Belgia Estland, Latvia, Polen, Sverige
2   Italia Albania, Malta 
  Kroatia Montenegro, Slovenia
  Kypros Armenia, Hellas
  Romania Irland, Moldova
  Ungarn Kroatia, Serbia
1   Aserbajdsjan Georgia
  Frankrike Bulgaria
  Hellas Kypros
  Sverige Danmark

Sjå òg

endre

Fotnotar

endre
 1. 1,0 1,1 «Kyiv to host Eurovision 2017!» (på engelsk). Eurovision.tv. Henta 9. september 2016. 
 2. «Let's hear it for the boys! Meet the hosts of Eurovision 2017». Eurovision.tv. Henta 27. februar 2017. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 «43 countries to participate in Eurovision 2017» (på engelsk). Eurovision.tv. Henta 31. oktober 2016. 
 4. Jordan, Paul (27. februar 2017). «Let's hear it for the boys! Meet the hosts of Eurovision 2017». eurovision.tv. European Broadcasting Union. Henta 27. februar 2017. 
 5. «International Exhibition Centre – History and perspective». mvc-expo.com. Arkivert frå originalen 22. oktober 2016. Henta 9. september 2016. 
 6. «Організатори кажуть, що підготовка до Євробачення 2017 розпочнеться за три тижні» [Arrangørene sier forberedelsene til Eurovision 2017 vil starte om tre uker]. nv.ua (på ukrainsk). 18. mai 2016. Arkivert frå originalen 21. mai 2016. Henta 18. mai 2016. 
 7. Granger, Anthony (18. mai 2016). «ESC'17: First Meeting To Be Held in Three Weeks». Eurovoix.com. Eurovoix. Henta 18. mai 2016. 
 8. «Підготовка до «Євробачення-2017» розпочнеться за три тижні — організаторка» [Arrangørene: Forberedelsene til Eurovision 2017 begynner om tre uker]. hromadske.ua (på ukrainsk). Hromadske TV. 15. mai 2016. Henta 19. mai 2016. 
 9. Brey, Marco (24. juni 2016). «Search for 2017 Eurovision host city has started». eurovision.tv. European Broadcasting Union. Henta 25. juni 2016. 
 10. «Відбір міста, що прийматиме Євробачення-2017, розпочато!» [Valget av vertsby for Eurovision 2017 har begynt!]. 1tv.com.ua (på ukrainsk). NTU. 23. juni 2016. Arkivert frå originalen 25. juni 2016. Henta 4. juli 2016. 
 11. «Положення про організацію відбору міста та арени Євробачення-2017» [Uttalelse om valg av by og arena til Eurovision 2017]. 1tv.com.ua (på ukrainsk). NTU. 23. juni 2016. Arkivert frå originalen 6. august 2016. Henta 4. juli 2016. 
 12. Vikhrov, Natalie (8. juli 2016). «Six cities officially apply to host Eurovision 2017». Kyiv Post. Henta 8. juli 2016. 
 13. Pasyutina, Anastasia (1. juli 2016). «Какой город больше всего подходит для Евровидения 2017» [Hvilken by er mest passende for Eurovision 2017]. strana.ua (på russisk). Strana. Arkivert frå originalen 6. august 2016. Henta 5. juli 2016. 
 14. Granger, Anthony (14. juni 2016). «ESC'17: Irpin shows interest in bidding for Eurovision 2017». Eurovoix. 
 15. «Watch live: Six potential host cities take part in live televised special». eurovision.tv. Den europeiske kringkastingsunion. 20. juli 2016. Henta 20. juli 2016. 
 16. «Kyiv, Dnipro and Odessa shortlisted to host Eurovision 2017». eurovision.tv (på engelsk). 22. juli 2016. Henta 22. august 2016. 
 17. «Hosting Eurovision: A city in the spotlight». eurovision.tv (på engelsk). 30. juli 2016. Henta 22. august 2016. 
 18. «Venue – Eurovision Song Contest». eurovision.tv. Arkivert frå originalen 23. april 2017. 
 19. Jordan, Paul (9. september 2016). «Kyiv to host Eurovision 2017!». eurovision.tv. European Broadcasting Union. Henta 9. september 2016. 
 20. Granger, Anthony (8. september 2016). «ESC17 host city announcement tomorrow at 12:00 CET». eurovoix.com. Eurovoix. Henta 8. september 2016. 
 21. Braseth, Sofie (14. mars 2017). «Rasende for at Russland skal sende Yuliya (27) til Eurovision». Dagbladet.no. 
 22. Johansen, Øystein David (22. mars 2017). «Nekter russisk Eurovision-deltaker adgang til Ukraina». VG Nett. 
 23. «EBU: "Russia no longer able to take part in Eurovision 2017"». eurovision.tv. 13. april 2017. Henta 14. april 2017. 
 24. 24,0 24,1 «Results of the Semi-Final Allocation Draw» (på engelsk). Eurovision.tv. Henta 31. januar 2017. 
 25. 25,0 25,1 «Eurovision Song Contest 2017 – First Semi-Final». eurovision.tv. EBU. Henta 8. mars 2019. 
 26. «Semi-Final Allocation draw to take place in Kyiv». Eurovision.tv. Henta 31. januar 2017. 
 27. 27,0 27,1 «Eurovision Song Contest 2017 – Second Semi-Final». eurovision.tv. EBU. Henta 8. mars 2019. 
 28. «EXCLUSIVE: Running order for the 2017 Grand Final released!» (på engelsk). Eurovision.tv. Henta 12. mai 2017. 
 29. 29,0 29,1 «Eurovision Song Contest 2017 – Second Semi-Final». eurovision.tv. EBU. Henta 8. mars 2019. 
 30. «Eurovision Song Contest 2017 – resultater semifinale 1». eurovision.tv. mai 2017. Henta 6. januar 2018. 
 31. «Eurovision Song Contest 2017 – resultat semifinale 2». eurovision.tv. mai 2017. Henta 6. januar 2018. 
 32. «Eurovision Song Contest 2017 – stemmedetaljer i finalen». eurovision.tv. mai 2017. Henta 6. januar 2018. 

Kjelder

endre
  Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.