Gammleng-prisen

Gammleng–prisen er ein pris som vart oppretta av Fond for utøvende kunstnere i 1982, 25 år etter at fondet vart skipa i 1957. Han vert utdelt til utøvarar som har medverka på grammofoninnspelingar eller i sceniske førestillingar på ein fortenestfull måte. Prisen er oppkalla etter Rolf Gammleng, som var sambandsleiar for Norsk Musikerforbund då fondet vart oppretta, og som bidrog sterkast til opprettinga av det. Kvart år blir det delt ut prisar til rundt 10 utøvarar i ulike klassar. Den samla prissummen har dei siste åra vore på 310 000 kroner. Denne summen vart auka til 410 000 kroner i høve 50-årsjubiléet i 2007.

PrisvinnararEndra

1982Endra

1983Endra

1984Endra

1985Endra

1986Endra

1987Endra

1988Endra

1989Endra

1990Endra

1991Endra

1992Endra

1993Endra

1994Endra

1995Endra

1996Endra

1997Endra

1998Endra

1999Endra

2000Endra

2001Endra

2002Endra

2003Endra

2004Endra

2005Endra

2006Endra

2007Endra

2008Endra

2009Endra

2010Endra

2011Endra

2012Endra

2013Endra

2014Endra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra