Stortingsrepresentantar 1862-1864

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1862-1864 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1862-1864. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 42 valkrinsar; 74 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 37 representantar frå 25 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Carl Sibbern
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Aimar August Sørenssen

Akershus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Overretssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jakob Hanssen Holstad
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Torsten Pederssen Trøften
Sorenskriver Sivert Strøm
Overretssakfører Harald Heyerdahl
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker Nils Hoel

Christians amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker. lensmand Arne Hansen Baggerud
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker, overretssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker Kristian Gundersson Fougner
Gaardbruker Jon Jonsson Harildstad

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Klokker Nils Hilsen
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker Olaus Olsen Færden

Jarlsberg og Laurvigs AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge Christian Geelmuyden møtte i 1864
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Jakob Olsen Skjerven

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker, lensmand Åsmund Larsson Grave
Lensmand, gaardbruker Sveinung Bjørnsson Lofthus

Nedenæs og Robygdelagets amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, havnefoged, indrulleringsbetjent Jacob Svendsen
Arbeidsbestyrer Peter Krag

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Hans Rolfsen
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Sigbjørn Steinarsson Helle

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein
Gaardbruker Hans Øverland
Gaardbruker, lensmand Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhuus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Olsson Veset
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Sogneprest Hans Jenssen Krog
Gaardbruker Gotskalk Matiasson Seim

Nordre Bergenhuus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Sogneprest Hans Jensen Blom
Gaardbruker Torstein Guttormsson Fretheim
Gaardbruker, landhandler Sølfest Hansson Urdahl

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Overretssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Kirkesanger og lærer Elias Arnesson Grønningsæter
Gaardbruker, kirkesanger og lærer Jon Larsson Håven

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Brukseier Johan Richard Krogness
Hytteskriver Carl Edvard Aas
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Lærer Diderik Iversen

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, bankdirektør Peder Rygh
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Prytz
Handelsmand, gaardbruker Marcus Morten Normann
Sogneprest, kunstner Frederik Nicolai Jensen

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Andreas Stoltenberg
Sorenskriver Frederik Norgreen
Lensmand Karl Gylche

BykrinsarEndra

FrederikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Even Saxlund

SarpsborgEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Johan Lauritz Eitzen

FrederiksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Ole Peter Larsen

Moss og DrøbakEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik J. Holst

Christiania, Hønefoss og KongsvingerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Ulrik Motzfeldt
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Statsråd Christian Birch-Reichenwald

Gjøvik, Hamar og LillehammerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Christian Jensen

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Rektor Frederik Messel Olsen

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kaptein Jens Landmark

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Wilhelm Nielsen

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibsfører Laurentius Føyn

Laurvig og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

BrevikEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Henrik Carsten Albretsen

PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Niels Mathiesen

SkienEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Journalist Herman Bagger

KragerøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, skibsrederm skibsbygger Thomes Thomesen

ØsterriisøerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Henrik Laurentius Helliesen

ChristianssandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Amtmand Nils Vogt

FlekkefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Nils Børresen Døydde 11. april 1863, før sesjonen var over

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen
Læge Henrik Lassen

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Kjøbmand, lærer Adolph Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl
Rektor Hans Holmboe

Aalesund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Hilmar Strøm

ChristianssundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Throndhjem og LevangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Einar Gram
Maaler og vraker Johan P. Bye
Handelsmand, vicekonsul, direktør Hans Peter Jenssen
Overlæge Ove Høegh Døydde 7. februar 1863, før sesjonen var over

Hammerfest, Tromsø, Vadsø og VardøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

BakgrunnsstoffEndra