Stortingsrepresentantar 1833-1835

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1833-1835 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1833-1835. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 95 representantar frå 34 valkrinsar; 64 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 31 representantar frå 17 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker John Hansen Sørbrøden
Gaardbruker Ole Korfitssen Lund
Gaardbruker Jacob Christensen Bjørnerød

Akershus amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Høiesteretsassessor Lorentz Lange
Forpagter Lars Petter Selboe
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Marieboe

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby
Gaardbruker Ole Olsen Evenstad
Lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder Fauchald
Gaardbruker Østen Olsen Ovren
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Hans Skikkelstad

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Jørgen Dahll
Gaardbruker Borger Hansson Ulveland
Gaardbruker Engebret Olsen Moe

Jarlsberg og Laurviks AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Hans Jørgenssen Karlsvik
Gaardbruker Hans Olsen Hafsrød
Gaardeier Gabriel Smith

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Gullik Olsson Bolkesjø
Sogneprest Peter Castberg
Sogneprest Peder Monrad

Nedenes og Robygdelagets amtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Forvalter, Gaardbruker Christian Holm
Gaardbruker Gjeruld Rasmusson Hunsdal
Gaardbruker Kristen Andersson Vallesværd

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tønnesson Bergsager
Gaardbruker Ole Olsson Fidje
Gaardbruker Ole Olsson Øveland

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Didrik Sigbjørnsen
Gaardbruker Anders Andersson Bjelland
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Sorenskriver Gunder Aas

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Gudmund Larsson Årvik
Gaardbruker Johannes Johannesson Spjeldnes
Foged Johan Andreas Budtz
Gaardbruker Ingebrigt Olsson Nordås

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Even Hanssen
Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
Gaardbruker Nils Torsteinsson Areklett
Handelsmand, haandverker Erik Nord

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arne Ivarsson Grønningsæter
Gaardbruker Ole Rasmusson Sollid
Gaardbruker John Neergaard
Boktrykker, veiispektør Rasmus Sivertsen Aarflot

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Premierløitnant Frederik Mosling
Gaardbruker Mikkel Grendahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Sæter

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer, gaardbruker Johan Schjefloe
Underretsprokurator Paul Johan Muus Wiig
Gaardbruker, bestyrer av godser Petter Johnsen Ertzgaard

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Christian Jackhelln
Gaardbruker Ole Kristian Andersson Naustvik
Sogneprest Jens Glatved
Fisker og gaardbruker Jon Andersson Nordhus

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Ulrik Frederik Cappelen
Provst Frederik Rode
Handelsmann og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Sorenskriver Johan Henrik Cappelen

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler Rasmus Leganger

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Hans Riddervold

MossEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stabskaptein Georg Heyerdahl
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[1]

ChristianiaEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Assessor Poul Holst
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Herman Foss
Byfoged, notarius publicus Niels Andreas Thrap

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler, brukseier, vicekonsul Johan Frederik Thorne
Kjøbmand Elling Mathias Holst

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overførster, kst. magasinforvalter Henrik Tillisch

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Jacob Stolt

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Frantz Bull

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, sorenskriver Andreas Olsen

Skien og PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Jacob Bull

Kragerø og ØsterisørEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Christian Heuch

ArendalEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bestyrer og overlærer Otto Vincent Lange

ChristanssandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Kjøbmand, vicekonsul Thomas Stenersen Heyerdahl
Kjøbmand Anders Corneliussen Corneliussen døydde i mars 1833. 1. suppleant Boye møtte frå 28. mars[2]
Rektor Mathias Andreas Boye Suppleant, møtte frå 28. mars

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Borgermester Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Søren Martens
Kjøbmand Georg Wiese

Christianssund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

ThrondhjemEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Justituarius Jacob Roll
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommisær Nicolai Jenssen
Res. kapellan Lorentz Angell

KjelderEndra

  1. Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave
  2. Lindstøl, Tallak (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 156.