Stortingsrepresentantar 1857-1858

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1857-1858 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1857-1858. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 42 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 44 representantar frå 25 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Lars Anderssen Humlekjær
Gaardbruker Zyprian Svennssen Søtland

Akershuus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Redaktør og aviseier. Adm.dir. Adolf Bredo Stabell
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Jakob Hanssen Holstad
Sorenskriver Rasmus Rafn Borchsenius

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Underretsprokurator Mikael Kildal
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Jakob Tollefsen Dieseth

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker Ole Larsson Hammerstad
Kst. foged Hans Thomas Meinich
Gaardbruker Anders Thomas Jørstad Lysgaard

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Kristian Nilssen Hervik
Klokker Nils Hilsen
Sogneprest og provst Hans Wille

Jarlsberg og Laurvigs AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Georg Prahl Harbitz Permittert i 1858 frå 5. mai, Niels Christensen Gjelstad møtte sidan i staden.
Underretssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg
Førstelærer og skolebestyrer Christian Geelmuyden
Gaardbruker Peder Martinsson Fadum

Bratsbergs AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker Tormod Knutsson Borgejordet
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer av assuraseforening Hans E. Møller
Gaardbruker, lensmand Åsmund Larsson Grave

Nedenæs og Robygdelagets AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Gaardbruker Halvor Olsson Stamsøy

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Kaptein Mathias Bonsach Krogh Nannestad
Kontorist Hans Rolfsen

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svennsson Mossige
Gaardbruker Lars Olsson Kolbeinstveit
Landhandler Ole Thorsen

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Res. kapellan Jørgen Tandberg
Sogneprest Niels Koren

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Kaptein Christian Gottfried Reinhardt
Landhandler, gaardbruker Sølfest Hansen Urdahl

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Aarflot
Provst Aage Schavland
Gaardbruker Søren Jørgensson Aandahl
Lensmand Ferdinand Hagerup

Søndre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsson Sæter
Proviantskriver Knud Olsen
Lærer Nicolai Ulstad

Nordre Throndhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand Peder Rygh
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker Herman Løchen
Res. kapellan Sivert Fergstad

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Lensmand Hans Kjelsberg
Amtmand Wilhelm Breder
Handelsmand, gaardbruker Adolph Christian Wetlesen

Tromsø og Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Andreas Stoltenberg
Lensmand Ole P. Schjølberg
Bestyrer, gaardbruker Stephen Henry Thomas
Sogneprest Jørres Hansen

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Even Saxlund
Overlærer Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden

SarpsborgEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, politimester, postmester Georg Pettersen

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged og byskriver Johannes H. Berg

Moss og DrøbakEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Andreas Henrik Heiberg
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik J. Holst

Christiania og HønefosEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Ekspeditionschef Ketil Motzfeldt
Professor Anton Martin Schweigaard
Assessor Ulrik Motzfeldt
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal

Lillehammer og HamarEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Ulrik Lange

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretssprokurator John Elieson
Kasserer, dispachør Christian Gjessing
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Søren Thorne

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretsprokurator Wilhelm Nielsen

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Dietrichs

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Johan Sverdrup

BrevikEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibs-, vare-, og vekselmægler Anders Evensen

PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Peter Boyesen

SkienEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Christian C. Paus
Stadskonduktør Hother Bøttger

KragerøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og skibsreder Tellef Dahll Schweigaard

ØsterrisøerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand og skibsreder Christian Stephansen Sjuk 1857. Morten Smith-Petersen møtte då i staden.

ChristiansandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Borgermester Carl Nicolai Stoud Platou
Kjøbmand Anton Carl Hartmann
Assessor Nils Wisløff Rogstad

FlekkefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Nils Børresen

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder, handelsmand Lars Svendsen
Snekkermester Hans Myhre
Lodsoldermand og havnefogd Thomas Natvig

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bankchef Jørgen Breder Faye
Kjøbmand, vicekonsul Carl Konow
Auditør Paul Meyer Smit
Amtmand Nils Vogt

Aalesund og MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Claus Jervell Møtte einast i 1857. Johan Horn møtte på Omframtstortinget 1858

ChristiansundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldkasserer Mathias Andreas Boye

Throndhjem og LevangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Justituarius Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
Kjøbmand Ole Andreas Krogness Hans Peter Jenssen møtte på Omframtstortinget 1858 frå 29.mai
Byfoged Samuel Severin Bætzmann
Overretsprokurator Frederik Georg Lerche

Tromsø, Hammerfest og VadsøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, konsul Andreas Zacharias Aagaard
Stiftamtmand Carl Frederik Motzfeldt