Stortingsrepresentantar 1859-1861

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1859-1861 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1859-1861. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 117 representantar frå 44 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 50 representantar frå 27 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Lars Anderssen Humlekjær
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh

Akershus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jakob Hanssen Holstad
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Hans Grimelund

Hedemarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretsprokurator Mikael Kildal
Gaardbruker Torsten Pederssen Trøften
Gaardbruker Nils Hoel
Sorenskriver Sivert Strøm

Christians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Larsson Hammerstad
Gaardbruker Kristian Gundersson Fougner
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Anders Thomas Jørstad Lysgaard

Buskeruds AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Klokker Nils Hilsen
Gaardbruker Kristian Nilssen Hervik
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt

Jarlsberg og Laurvigs AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Skibsbygger Niels Christensen Gjelstad
Gaardbruker, lensmand Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Jakob Olsen Skjerven

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Gaardbruker, lensmand Åsmund Larsson Grave
Gaardbruker, lensmand Nils Simonsen
Lensmand, gaardbruker Sveinung Bjørnsson Lofthus

Nedenæs og Robygdelagets AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Gaardbruker Halvor Olsson Stamsøy

Lister og Mandals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Hans Rolfsen
Lærer Simon Pedersson Lie

Stavanger AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svennsson Mossige
Gaardbruker Ole Thorsen
Sorenskriverfuldmægtig Thomas Henrik Hammer

Søndre Bergenhuus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Olsson Veset
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Sogneprest Hans Jenssen Krog

Nordre Bergenhuus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Hans Jensen Blom
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Gaardbruker Kristoffer Svanø

Romsdals AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, postaapner, kirkesanger og lærer Jon Larsson Håven
Overretssakfører Ludvig Daae

Søndre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Henrik Hornemann
Lærer Nicolai Ulstad
Hytteskriver Carl Edvard Aas

Nordre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Lærer, kommunekasserer Johannes Tørrissen Worum
Gaardbruker Anders Henriksson Sandstad

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, gaardbruker Hans Kjelsberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger, postaapner Sivert Nielsen
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Prytz

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Andreas Stoltenberg
Lensmand Karl Gylche
Sogneprest Jørres Hansen

BykrinsarEndra

FrederikshaldEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sagbrukseier og trælasthandler Andreas Wiel
Trælasthandler og skogeier, vicekonsul Thomas Andersen Stang

SarpsborgEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Baker Hans Peder Johansen Hafslund

FrederiksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Underretssakfører Ove Engelsen Ramm

Moss og DrøbakEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik J. Holst
Læge Andreas Henrik Heiberg

Christiania, Hønefos og KongsvingerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Anton Martin Schweigaard
Statsråd Frederik Stang
Assessor Ulrik Motzfeldt
Generalpostdirektør Ketil Motzfeldt

Lillehammer og HamarEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Ulrik Lange

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Borch
Overretssakfører John Collett Falsen
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Sorenskriver John Elieson

KongsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Adjunkt Wilhelm Saxild
Sogneprest Søren Thorne

HolmestrandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Wilhelm Nielsen

TønsbergEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Johan Dietrichs

Laurvik og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen
Arbeidsbestyrer Peter Krag

BrevikEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibs-, vare-, og vekselmægler Anders Evensen

PorsgrundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Peter Boyesen

SkienEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Christian C. Paus
Adjunkt Hans Severin Arentz

KragerøeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kateket og førstelærer Henry Emil Fearnley

ØsterrisørEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og GrimstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Morten Smith-Petersen
Kjøbmand Wilhelm Foss

ChristiansandEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Biskop Jacob von der Lippe
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Handelsfuldmægtig, sparebankdirektør Svend Olaus Stray

FlekkefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Nils Børresen

StavangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lodsoldermand og havnefogd Thomas Natvig
Underretssakfører Nils Fredrik Severin Tambs
Snekkermester, forstander Hans Myhre
Kjøbmand Andreas Høy

BergenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Kjøbmand, lærer Adolph Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl

AalesundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Hilmar Strøm

MoldeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Toldkasserer Johan Horn

ChristiansundEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Jens Schaanning

Trondhjem og LevangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Hnadelsmand Einar Gram
Handelsmand Hans Peter Jenssen
Maaler og vraker Johan P. Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness

TromsøeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overlærer Johannes Wilhelm Christian Steen

Hammerfest og VadsøeEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, post- og dampskipekspeditør Iver Christian Rostad