Stortingsrepresentantar 1898-1900

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1898-1900 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1898 til 1900. Stortinget hadde totalt 114 representantar, fordelt med 79 til Venstre, 22 til Høgre, 8 til Det Moderate Venstre, medan 5 manglar partitilknyting.

Landkrinsar endre

Smaalenenes Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Ole Herman Jacobsen Høgre
Godseier Christian Sissener Høgre
Gaardbruger Gunder Anton Jahren Høgre
Brugsarbeider Ole Kristian Haagensen

Akershus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høgre
Sagmester Johan Thoresen Høgre
Lensmand Albert Bøhn Høgre
Gaardbruger Johannes Finstad
Gaardbruger Steffen Olai Steffensen Høgre

Hedemarkens Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Even Glestad Venstre
Gaardbruger, Cand.jur. Wollert Konow (H) Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Herman Aarsrud Venstre
Folkeskolelærer Thore Myrvang Venstre
Gaaardbruger Jørgen Johnsen Venstre

Kristians Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger, Bankbestyrer Erik Enge Venstre
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Edvard O. Landheim Venstre
Gaardbruger Elling Wold Venstre
Gaardbruger Anton Røstøen Venstre

Buskerud Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger Hallvor A. Berg Venstre
Snedker Andreas Nilsen Fjeld Venstre
Gaardbruger Hans T. Gunheim Venstre
Gaardbruger Johan H. Evju Venstre

Jarlsberg og Larviks amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Carl Michelet Høgre
Gaardbruger Lauritz Hervig
Gaardbruger og Skibsreder Nils Christian Larsen (Ullenrød) Høgre
Gaardbruger Ole J. Schjerven

Bratsberg Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker og Skibsreder Peder Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Viggo Ullmann Venstre
Bygningssnedker Nils G. Skilbred Venstre
Kirkesanger Olav Sveinsson Venstre

Nedenes amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ivar Fløistad Venstre
Gaardbruger Daniel A. Vigeland Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Gaardbruger Sveinung Jensson Vævestad Venstre

Lister og Mandal amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lærer Abraham Berge Venstre
Sogneprest Peder Eiesland Venstre
Lensmand Theodor Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Foss Venstre

Stavanger amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Eilert Schanche Det Moderate Venstre
Lensmand Aasmund H. Vinje Det Moderate Venstre
Gaardbruger Johannes M. Furre Det Moderate Venstre
Gaardbruger Thore Wølstad Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Ueland Det Moderate Venstre

Søndre Bergenhus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Andres Lavik Venstre
Brugseier Wollert Konow Venstre
Lensmand Hans Saakvitne Venstre
Gaardbruger Torstein O. Hus Venstre
Udskiftningsformand Hallvard Kloster Venstre

Nordre Bergenhus Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Knut A. Taraldset Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn L. Refsdal Det Moderate Venstre
Provst Ludvig Strømme
Gaardbruger Frederik Baltazar Fraas (Hillestad) Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Holsen Høgre

Romsdals Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Ole I. Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Aklestad Venstre
Lensmand Hans Meisingset Venstre
Lensmand Wilhelm Børresen Venstre
Lærer Erik O. Tokle Venstre

Søndre Trondhjems Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Jakob Hoff Venstre
Kst. Foged Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Bergan Venstre
Gaardbruker Paul Fjermstad Venstre

Nordre Trondhjems Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruker Hans Konrad Foosnæs Venstre
Obertsløitnant Peter Holst Venstre
Skolebestyrer Marius Hægstad Venstre

Nordlands Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Postmester, Bankbestyrer Sivert Nielsen Venstre
Overretssakfører Otto Albert Blehr Venstre
Gaardbruger Kristian Andersen Grimsø Venstre
Kst. Foged Fredrik Havig Venstre
Kirkesanger Otto Holm Venstre

Tromsø Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sparebankdirektør Andreas P. Moe Venstre
Gaardbruger Peter Andreas Larssen Venstre

Finmarkens Amt endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lensmand Bertel Bertelsen Venstre
Distriktslæge Ole Moen Venstre

Bykretser endre

Fredrikshald endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lagmand Emil Stang Høgre

Sarpsborg endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overretssagsfører Nils Severin Olsen Høgre

Fredrikstad endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer, Cand. jur. Peter Collett Solberg Høgre

Moss og Drøbak endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Glasmester Oluf Iversen Venstre

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Elias Sunde Venstre
Typograf Andreas Andresen Venstre
Sekondløitnant Hans Nysom Venstre
Høiesteretsadvokat Annæus Schjødt Venstre

Lillehammer, Hamar og Gjøvik endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Steen Venstre Just Broch møtte frå 18.2.98, i staden for statsminister Steen

Drammen endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Residerende kapellan Christopher Knudsen Høgre
Kjøbmand Hans Hansen Høgre

Kongsberg endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Stiger Adolf Strengehagen Venstre

Holmestrand endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Læge Hans Jørgen Birch Høgre

Tønsberg endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Anders Larsen Høgre

Larvik og Sandefjord endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overretssagfører Lars Abrahamsen Venstre

Brevik endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sognepræst Hans N. Hauge Høgre

Porsgrund endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Jørgen Knudsen Høgre

Skien endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Carl Stousland Venstre

Kragerø endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Ambortius O. Lindvig Venstre

Østerrisør endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Ole Lutzow-Holm Høgre

Arendal og Grimstad endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Axel Christian Rosenkrantz Smith Høgre

Kristiansand endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Bankbestyrer, Redaktør Jørgen Løvland Venstre
Værftsformand Salve Hodne Venstre

Flekkefjord endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Hans Sivert Jacobsen Venstre

Stavanger og Haugesund endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overretssagfører Søren T. Årstad Venstre
Garvermester Svend B. Eriksen Venstre

Bergen endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Forretningsfører Andreas Johan Hansen Venstre
Kjøbmand, Bankbestyrer John Lund Venstre
Direktør for den tekniske Skole Carl Berner Venstre
Extraord. Assessor Ferdinand Prahl Venstre

Aalesund og Molde endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Postmester Edvard Liljedahl Venstre

Kristiansund endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre Død 19. februar 1898

Trondhjem og Levanger endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lagmand Jacob Lindboe Venstre
Kjøbmand Magnus Halvorsen Venstre
Fhv.Statsraad, kst. Skoledirektør Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Stykjunker Oluf Hansen Hagen Venstre

Tromsø og Bodø endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Rektor Hans Jakob Horst Venstre

Hammerfest, Vardø og Vadsø endre

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Johan Julius August Johnsen Høgre

Bakgrunnsstoff endre