Stortingsrepresentantar 1892-1894

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1892-1894 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1892 til 1894. Stortinget hadde totalt 114 representantar, fordelt med 63 til Venstre, 35 til Høgre og 15 til Moderate Venstre. For ein representant manglar partitilknyting.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lensmand Martin Larsen Venstre
Gaardbruger Johs. C. Lien Venstre
Gaardbruger Hans Theodor Hansen Bøen Venstre
Gaardbruger Real Tukken Venstre

Akershus AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Andreas O. Berger Høgre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høgre
Sagmester Johan Thoresen Høgre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høgre
Gaardbruger Albert Bøhn Høgre

Hedemarkens AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Statsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruger Hans Iversen Storeng Venstre
Redaktør, Cand.theol. Olaus Arvesen Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Herman Aarsrud Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre

Kristians AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Ole Teige Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Blekastad Venstre
Overretssagfører Kristian Mustad Venstre
Gaardbruger Elling Wold Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Ødegaard Venstre

Buskerud AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Christoffer Kristensen Jellum Venstre
Kirkesanger Hallvor A. Berg Venstre
Lensmand Peder Anderssen Sønju Venstre
Vagtmester Ole Fossum Venstre

Jarlsberg og Larviks amtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Olaus Klaveness Venstre
Docent John Utheim Venstre
Lærer Sven Aarrestad Venstre
Gaardbruger Hans Odberg Venstre

Bratsberg AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Peder Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Viggo Ullmann Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Olav Sveinsson Venstre
Ingeniør Gunnar Knudsen Venstre

Nedenes amtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Nils Pedersson Igland Høgre
Sogneprest Abraham Heffermehl Høgre
Gaardbruger Ole Grændsen Høgre
Skibsreder Johannes Andreas Henschien Det Moderate Venstre

Lister og Mandal amtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kireksanger, Gaardbruger Theodor Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Foss Venstre
Skibsreder, Gaardbruger Julius Olsen Venstre
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre

Stavanger amtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kirkesanger Aasmund H. Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Ueland Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Lima Det Moderate Venstre
Gaardbruger Eilert Schanche Det Moderate Venstre
Fhv. Statsminister Johan Sverdrup Det Moderate Venstre

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Baard Madsen Haugland Venstre
Lensmand Iver J. Svendsbøe Det Moderate Venstre
Redaktør Nils Nilsson Skaar Det Moderate Venstre
Gaardbruger Mathias Dugstad Det Moderate Venstre
Lensmand Gerhard M. Gerhardsen Høgre

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Arne Olsson Tonning Det Moderate Venstre
Sognepræst, fhv. Statsraad Jakob Liv Rosted Sverdrup Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn L. Refsdal Det Moderate Venstre
Gaardbruger Frederik Baltazar Fraas (Hillestad) Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Holsen Høgre

Romsdals AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Ole I. Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Lensmand Wilhelm Børresen Venstre
Gaardbruger Peder J. Utheim Venstre

Søndre Trondhjems AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, Cand. jur. Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Hoff Venstre
Gaardbruger Arnt J. Einum Venstre

Nordre Trondhjems AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Folkehøiskolebestyrer Kristoffer Marius Hægstad Venstre
Gaardbruger Hans Konrad Foosnæs Venstre
Gaardbruger Johannes Okkenhaug Venstre
Gaardbruger Lars Soelberg Venstre

Nordlands AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Postemester Sivert Nielsen Venstre
Sorenskriver Kristian Moursund Venstre
Gaardbruger Ivar Mehus Venstre
Gaardbruger Christen Nielsen Venstre
Kirkesanger Otto Holm Venstre

Tromsø AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Distriktslæge Norman Eng Venstre
Telegrafbestyrer John Hagen Venstre

Finmarkens AmtEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Ole Lutzow-Holm Høgre
Faktor Emil Simonsen Høgre

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Nils Anker Høgre

SarpsborgEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Læge Josef Frantz Oscar Johnsen Høgre

FredrikstadEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Jacob Aall Bonnevie Høgre

Moss og DrøbakEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Henrik Reinert Venstre

Kristiania, Hønefoss og KongsvingerEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Evald Rygh Høgre
Fhv. Statsminister Emil Stang Høgre
Apotheker Arnulf Schøyen Høgre
Fhv. Statsraad Peter Birch-Reichenwald Høgre

Lillehammer, Hamar og GjøvikEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Gustav Heiberg Venstre

DrammenEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høgre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høgre

KongsbergEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Bergkandidat Thomas Münster Venstre

HolmestrandEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høgre

TønsbergEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Vicekonsul, Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høgre

Larvik og SandefjordEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overlærer Nils Arctander Venstre

BrevikEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Amtmand, fhv. Statsraad Ulrik Arneberg Høgre

PorsgrundEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Jørgen Knudsen Høgre

SkienEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overlærer Paul Koht Venstre

KragerøEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overtoldbetjent Peter Debes Høgre

ØsterrisørEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Vicekonsul Jacob Christian Prebensen Høgre

Arendal og GrimstadEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Vicekonsul Olaus Bomhoff Evensen Høgre

KristiansandEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Redaktør Jørgen Gunnarson Løvland Det Moderate Venstre
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre

FlekkefjordEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
amtmann Jacob Stang Høgre

Stavanger og HaugesundEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Lars Oftedal Det Moderate Venstre Sa frå seg valet. Ommund Norheim møtte heile perioden.
Overretssagsfører Wilhelm Olsen Manglende parti

BergenEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Agent John Theodor Lund Venstre
Overretssagsfører,Skibsreder Christian Michelsen Venstre
Optikus Johan Cordt Krohn Venstre
Kst. Brigadeauditør Ferdinand Prahl Venstre

Aalesund og MoldeEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Extraordinær Høiesteretsassessor, fhv. Statsraad Ferdinand Roll Høgre

KristiansundEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Bankchef Thomas Fasting Venstre

Trondhjem og LevangerEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overlærer Karl Rygh Høgre
Grosserer Johannes Christian Piene Høgre
Fængselsprest Andreas Hval Høgre
Stadsfysikus Marius Friman Bøckman Høgre

Tromsø og BodøEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overlærer Hans Jakob Horst Venstre

Hammerfest, Vardø og VadsøEndra

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Nikolai Prebensen Høgre

KjelderEndra