Kronologisk liste over spelemenn på hardingfele

Hardingfelespelet i Noreg har vokse fram frå om lag midt på 1600-talet. I løpet av desse åra er det mange namngjetne spelemenn.

1600-taletEndra

1700-taletEndra

Inn på 1800-taletEndra

1800-taletEndra

Inn på 1900-taletEndra

1900-taletEndra

EtterkrigstidaEndra

Etter 1970Endra