Stortingsrepresentantar 1877-1879

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1877-1879 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1877-1879. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 43 valkrinsar; 74 representantar frå 18 landkrinsar (amt) og 37 representantar frå 25 bykrinsar.

LandkrinsarEndra

Smaalenenes AmtEndra

Namn
Foged Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Amund Olsen Huser

Akershus AmtEndra

Namn
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker Jens N. Selboe
Gaardbruker Albert Bøhn
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud

Hedemarkens AmtEndra

Namn
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Morten Mortensen
Gaardbruker Ole Evensen Hjelmstad
Premierløitnant Albert Marius Jacobsen
Gaardbruker Lars Hektoen

Kristians AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Peder Olsson Brandvold
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud Møtte ikkje, Nils Trondsen Thune møtte 1877–1879.[1]
Telegrafist og postmester Anders Jørgensen Veum
Seminarist, kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Hans Olsson Hammerstad Permittert på grunn av sjukdom 2. mai 1877,
døydde 15. mai same år.[1]
Gaardbruker Nils Trondsen Thune 1. suppleant, møtte for Baggerud 1877–1879[1]
Gaardbruker, sparebankkasserer Peter Olsen Horgen 2. suppleant, møtte for Hammerstad frå 5. mai 1877
og i 1879, var sjuk i 1878.[1]
Gaardbruker Jens Svendsen Strande 3. suppleant, møtte i staden for Horgen frå 11. februar 1878.[1]

Buskeruds AmtEndra

Namn
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Reiar Nilsson Leir
Gaardbruker Hans Hurum
Sorenskriverfuldmægtig Ole Larsen Skattebøl

Jarlsberg og Laurvigs AmtEndra

Namn
Statsraad Ketil Motzfeldt
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem
Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Peder S. Goverud

Bratsberg AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker og kirkesanger Knut Taraldsen
Gaardbruker Halvor Klasson Eika Sjuk i 1878. Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig møtte då i staden.
Bestyrer, skibsreder, trælasthandler Peder Rinde
Sorenskriver Ole Thomesen

Nedenæs AmtEndra

Namn
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker Andreas Holm
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Gaardbruker Nils Pedersson Igland

Lister og Mandals AmtEndra

Namn
Gaardbruker Peder P. Spilling
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lensmand Simon Holmesland

Stavanger AmtEndra

Namn
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker Hans Øverland
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein

Søndre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker, bankadministrator Hjalmar Løberg
Gaardbruker, lensmand Johannes Olsson Veset Møtte ikkje i 1879. Gaardeier Wollert Konow (SB) møtte i staden for Veset i 1879.
Gaardbruker Nils Nilsson Skaar
Gaardbruker Nils Juel

Nordre Bergenhus AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Arne Olsson Tonning
Følkehøiskolebestyrer Jakob Liv Rosted Sverdrup Sjuk i 1877. Gaardbruker Knut Rasmussen Kirkhorn møtte då i staden.
Lensmand Lasse Ellingsen
Gaardbruker Karl Larsson Vefring
Gaardbruker Samuel Hansson Bugge
Lensmand Andreas Mathias Andresen 4. suppleant

Romsdals AmtEndra

Namn
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Sorenskriver Ludvig Daae
Kirkesanger Ole Nilssen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl

Søndre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer Diderik Iversen
Landhandler John Moses Møller Friteken for å møte i 1879, 1. suppleant møtte.[2]
Gaardbruker Mikkel R. Vindal
Gaardbruker Ole Svensson Nysetvold
Underrettssakfører Johan Christopher Frederik Carl Richter 1. suppleant, møtte for Møller frå 12. februar 1879[2]

Nordre Trondhjems AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam
Lensmand Ole Sivert Mortensen Welde Permittert 6. mai 1879, suppleanten ikkje kalt inn.[3]
Folkehøiskolebestyrer, gaardeier Lars Martinius Bentsen
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther Møtte ikkje på grunn av sjukdom i 1878 og 1879, Lars Soelberg møtte.[3]
Gaardbruker Lars Soelberg 1. suppleant, møtte for Sæther i 1878 og 1879.[3]

Nordlands AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger Sivert Nielsen
Fyrvogter og gaardbruker Andreas Stoltenberg Døydde 1. juli 1877. Overrettssakfører Sofus Arctander møtte i 1878–1879
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig
Gaardbruker Arnt Kristoffersson Seljelid

Tromsø AmtEndra

Namn
Lærer, gaardbruker Morten Olsson Lundberg
Handelsmand Samuel Wennberg

Finmarkens AmtEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand August Schumacher Sjuk 1879-sesjonen[4]
Handelsmand Nils Schanche Møtte einast 1877-sesjonen. Sjuk 1878-79.[4]
Lensmand Christian Andreassen 1. suppleant, møtte for Schanche frå 28. mars 1878 og i 1879.[4]
Sogneprest Lars Anton Moe 2. suppleant, møtte for Schumacher frå 25. februar 1879.[4]

BykrinsarEndra

FredrikshaldEndra

Namn
Toldinspektør Lorenz Vogt

SarpsborgEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Trælasthandler og skibsreder Markus Nomil Iversen Permittert 18. mars 1879. Trælasthandler, vicekonsul Paul Severin Kjerulf Mørch møtte frå same dag.

FredriksstadEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Politimester og garnisonsauditør Frederik Daniel Fritzner Bing Sjuk i 1878–1879. Fabrikeier og handelsmand Julius Nicolai Jacobsen møtte då i staden.

Moss og DrøbakEndra

Namn
Politimester Fredrik Sandberg

Kristiania, Hønefos og KongsvingerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsassessor Otto Løvenskiold
Professor Torkel H. Aschehoug
Borgermester Christian Jensen
Høiesteretsadvokat Hans Christian Grønn Permittert 9. mai 1877. Møtte ikkje 1878-79. Biskop Carl Peter Essendrop møtte frå 15. mai 1877 og 1878–1879.

Hamar, Lillehammer og GjøvikEndra

Namn
Stiftamtmand Ludvig Kyhn

DrammenEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Borch Sjuk 1879. Bernhard Broch møtte i staden.
Borgermester Thomas Cathinco Bang

KongsbergEndra

Namn
Overførster Jacob Otto Lange

HolmestrandEndra

Namn
Postmester Nils Hansen

TønsbergEndra

Namn
Overretssakfører Riulf Engelbret Erlandsen

Laurvig og SandefjordEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen Sjuk i 1879. Læge Jørgen Tandberg Ebbesen møtte frå 4. februar 1879.

BrevikEndra

Namn
Sogneprest Ole Bergesen

PorsgrundEndra

Namn
Adm. dir. Hans Møller

SkienEndra

Namn
Overtoldbetjent Johan Christian Tandberg Castberg

KragerøEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Bergverkseier Johan Martin Dahll Døydde 28. november 1877. Byfut Johan Koren Christie

møtte 1878–1879

ØsterrisørEndra

Namn
Stationsbestyrer Peder Christian Bjørnsgaard

Arendal og GrimstadEndra

Namn
Overretssakfører Ole Schrøder

KristianssandEndra

Namn
Kjøbmand, vicekonsul Peder Reinhardt
Kaptein Peter Krag

FlekkefjordEndra

Namn
Sorenskriver og byfoged Thorvald Olsen

Stavanger og HaugesundEndra

Namn
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Grosserer Henrik Svendsen

BergenEndra

Namn
Adjunkt Niels Johan Nielsen
Amtmand Niels Mathias Rye
Pianofortefabrikant Jens Aarestrup
Direktør Wollert Ludvig Hille

Aalesund og MoldeEndra

Namn
Sorenskriver Ferdinand Roll

KristianssundEndra

Namn
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og LevangerEndra

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Ole Jørgensen Richter Utnemnd til generalkonsul i London og møtte ikkje i 1879. Handelsmand Anders Rambech Holtermann møtte i staden.
Stiftsprovst og sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Konsul, bankdirektør Frederik Christian Lorck
Borgermester Sivert Strøm

Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø og BodøEndra

Namn
Biskop Jacob Sverdrup Smitt

KjelderEndra

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Lindstøl side 400
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 408
  3. 3,0 3,1 3,2 Lindstøl side 407
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Lindstøl side 401