Stortingsrepresentantar 1997-2001

Stortingsrepresentantar 1997-2001 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden 1. oktober 1997 til 30. september 2001. Stortinget hadde totalt 165 representantar, fordelt med 65 til Arbeidarpartiet, 25 til Kristeleg Folkeparti, 25 til Framstegspartiet, 23 til Høgre, 11 til Senterpartiet, 9 til Sosialistisk Venstreparti, 6 til Venstre og 1 til Kystpartiet.

Åtte utjamningsmandat vart fordelt til valkrinsane Akershus (2), Hedmark (1), Hordaland (1), Oslo (2) og Rogaland (2).

Aust-Agder

endre
Namn Parti Kommentarar
Gunnar Halvorsen Arbeidarpartiet
Åse Gunhild Woie Duesund Kristeleg Folkeparti
Torbjørn Andersen Framstegspartiet
Liv Marit Moland Arbeidarpartiet

Vest-Agder

endre
Namn Parti Kommentarar
Jon Lilletun Kristeleg Folkeparti Statsråd til 17. mars 2000. Dagrun Eriksen møtte i staden.
Aud Blattmann Arbeidarpartiet
Vidar Kleppe Framstegspartiet
Ansgar Gabrielsen Høgre
Anne Brit Stråtveit Kristeleg Folkeparti

Akershus

endre
Namn Parti Kommentarar
Anneliese Dørum Arbeidarpartiet Døydde november 2000. Rikke Lind møtte sidan.
Jan Petersen Høgre
Fridtjof Frank Gundersen Framstegspartiet Frittståande frå 5. februar 2001.
Vidar Bjørnstad Arbeidarpartiet
Sonja Irene Sjøli Høgre
Kjell Engebretsen Arbeidarpartiet
Valgerd Svarstad Haugland Kristeleg Folkeparti Statsråd til 2000. Einar Holstad møtte i staden.
Ursula Evje Framstegspartiet
Grethe Fossli Arbeidarpartiet
Jan Tore Sanner Høgre
Rolf Reikvam Sosialistisk Venstreparti
Sverre Myrli Arbeidarpartiet
Terje Johansen Venstre
Anne Enger Lahnstein Senterpartiet Statsråd til 17. mars 2000. Tron Erik Hovind møtte i staden.

Buskerud

endre
Namn Parti Kommentarar
Thorbjørn Jagland Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Frank Willy Larsen møtte sidan.
Kirsti Kolle Grøndahl Arbeidarpartiet
Ulf Erik Knudsen Framstegspartiet
Trond Helleland Høgre
Erik Dalheim Arbeidarpartiet
Finn Kristian Marthinsen Kristeleg Folkeparti
Sigrun Eng Arbeidarpartiet

Finnmark

endre
Namn Parti Kommentarar
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Alf E. Jakobsen møtte sidan.
Mimmi Bæivi Arbeidarpartiet
Olav Gunnar Ballo Sosialistisk Venstreparti
Randi Karlstrøm Kristeleg Folkeparti

Hedmark

endre
Namn Parti Kommentarar
Sylvia Brustad Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Erling Brandsnes møtte sidan.
Einar Olav Skogholt Arbeidarpartiet
Eirin Faldet Arbeidarpartiet
Ola D. Gløtvold Senterpartiet
Per Roar Bredvold Framstegspartiet
Grethe G. Fossum Arbeidarpartiet
Åse Wisløff Nilssen Kristeleg Folkeparti
Bjørn Hernæs Høgre
Karin Andersen Sosialistisk Venstreparti

Hordaland

endre
Namn Parti Kommentarar
Grete Knudsen Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Gard Folkvord møtte sidan.
Are Næss Kristeleg Folkeparti
Hans J. Røsjorde Framstegspartiet
Ranveig Frøiland Arbeidarpartiet
Oddvard Nilsen Høgre
Olav Akselsen Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Sigurd Grytten møtte sidan.
Anita Apelthun Sæle Kristeleg Folkeparti
Terje Knudsen Framstegspartiet Frittståande frå 16. mars 2001.
Lars Sponheim Venstre Statsråd til 17. mars 2000. Harald Hove møtte i staden.
Erna Solberg Høgre
John Dale Senterpartiet
Leif Lund Arbeidarpartiet
Ågot Valle Sosialistisk Venstreparti
Rita Tveiten Arbeidarpartiet
Ingebrigt S. Sørfonn Kristeleg Folkeparti
May Britt Vihovde Venstre

Møre og Romsdal

endre
Namn Parti Kommentarar
Laila Kaland Arbeidarpartiet
Kjell Magne Bondevik Kristeleg Folkeparti Statsminister til 17. mars 2000. Modulf Aukan møtte i staden.
Lodve Solholm Framstegspartiet
Asmund Kristoffersen Arbeidarpartiet
Petter Løvik Høgre
May-Helen Molvær Grimstad Kristeleg Folkeparti
Gudmund Restad Senterpartiet Statsråd til 17. mars 2000. Jørgen Holte møtte i staden.
Karita Bekkemellem Orheim Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Ottar Kaldhol møtte sidan.
Leif Helge Kongshaug Venstre
Harald T. Nesvik Framstegspartiet

Nordland

endre
Namn Parti Kommentarar
Hill-Marta Solberg Arbeidarpartiet
Gunnar Breimo Arbeidarpartiet
Jan Sahl Kristeleg Folkeparti
Kenneth Svendsen Framstegspartiet
Odd Roger Enoksen Senterpartiet
Torny Pedersen Arbeidarpartiet
Ivar Kristiansen Høgre
Inge Myrvoll Sosialistisk Venstreparti
Odd Eriksen Arbeidarpartiet
Steinar Bastesen Kystpartiet Tverrpolitisk Folkevalde
Kari Økland Kristeleg Folkeparti
Tomas Norvoll Arbeidarpartiet

Oppland fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Haakon Blankenborg Arbeidarpartiet
Berit Brørby Arbeidarpartiet
Marit Tingelstad Senterpartiet
Torstein Rudihagen Arbeidarpartiet
Rigmor Kofoed-Larsen Kristeleg Folkeparti
Thore A. Nistad Framstegspartiet
Reidun Gravdahl Arbeidarpartiet
Namn Parti Kommentarar
Jens Stoltenberg Arbeidarpartiet Statsminister frå 17. mars 2000. Anders Hornslien møtte sidan.
Per-Kristian Foss Høgre
Carl I. Hagen Framstegspartiet
Marit Nybakk Arbeidarpartiet
Kristin Krohn Devold Høgre
Bjørn Tore Godal Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Shahbaz Tariq møtte sidan.
Kristin Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Dag Danielsen Framstegspartiet Frittståande frå 2. februar 2001.
Lars Rise Kristeleg Folkeparti
Britt Hildeng Arbeidarpartiet
Inge Lønning Høgre
Rune E. Kristiansen Arbeidarpartiet
Siv Jensen Framstegspartiet
Annelise Høegh Høgre
Inger Lise Husøy Arbeidarpartiet
Odd Einar Dørum Venstre Statsråd til 17. mars 2000. Helene Falch Fladmark møtte i staden.
Erik Solheim Sosialistisk Venstreparti

Rogaland fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Tore Nordtun Arbeidarpartiet
Einar Steensnæs Kristeleg Folkeparti
Jan Simonsen Framstegspartiet
Jan Johnsen Høgre Døydde april 2000. Bent Høie møtte sidan.
Oddbjørg Ausdal Starrfelt Arbeidarpartiet
Hilde Frafjord Johnson Kristeleg Folkeparti Statsråd til 17. mars 2000. Olaf Gjedrem møtte i staden.
Øyvind Vaksdal Framstegspartiet
Jan Petter Rasmussen Arbeidarpartiet
Magnhild Meltveit Kleppa Senterpartiet Statsråd til 17. mars 2000. Unn Aarrestad møtte i staden.
Inger Stolt-Nielsen Høgre Kystpartiet frå 21. mars 2001.
Gunnar Kvassheim Venstre
Hallgeir Langeland Sosialistisk Venstreparti

Sogn og Fjordane fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Kjell Opseth Arbeidarpartiet
Lars Gunnar Lie Kristeleg Folkeparti
Jorunn Ringstad Senterpartiet
Astrid Marie Nistad Arbeidarpartiet
Sverre J. Hoddevik Høgre

Telemark fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Sigvald Oppebøen Hansen Arbeidarpartiet
Gunn Olsen Arbeidarpartiet
John I. Alvheim Framstegspartiet
Bror Yngve Rahm Kristeleg Folkeparti
Bent Hegna Arbeidarpartiet
Ingvald Godal Høgre

Troms fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Bendiks H. Arnesen Arbeidarpartiet
Synnøve Konglevoll Arbeidarpartiet
Ivar Østberg Kristeleg Folkeparti
Øyvind Korsberg Framstegspartiet
Tor Nymo Senterpartiet
Svein Ludvigsen Høgre

Nord-Trøndelag fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Bjarne Håkon Hanssen Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Karin Kjølmoen møtte sidan.
Johan J. Jakobsen Senterpartiet
Aud Gaundal Arbeidarpartiet
Arne Lyngstad Kristeleg Folkeparti
Jon Olav Alstad Arbeidarpartiet
Per Sandberg Framstegspartiet

Sør-Trøndelag fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Gunhild Øyangen Arbeidarpartiet
Trond Giske Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Tore Nordseth møtte sidan.
Børge Brende Høgre
Christopher Stensaker Framstegspartiet
Ola T. Lånke Kristeleg Folkeparti
Gunn Karin Gjul Arbeidarpartiet
Morten Lund Senterpartiet
Ola Røtvei Arbeidarpartiet
Øystein Djupedal Sosialistisk Venstreparti
Siri Frost Sterri Høgre

Vestfold fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Jørgen Kosmo Arbeidarpartiet Statsråd frå 17. mars 2000. Karin Lian møtte sidan.
Per Ove Width Framstegspartiet
Ole Johs. Brunæs Høgre Sjukmed 1998-2000. Ellen Gjerpe Hansen møtte i staden.
Anne Helen Rui Arbeidarpartiet
Elsa Skarbøvik Kristeleg Folkeparti
Dag Terje Andersen Arbeidarpartiet
Per Erik Monsen Framstegspartiet

Østfold fylke

endre
Namn Parti Kommentarar
Gunnar Skaug Arbeidarpartiet
Ane Sofie Tømmerås Arbeidarpartiet
Øystein Hedstrøm Framstegspartiet
Odd Holten Kristeleg Folkeparti
Kjellaug Nakkim Høgre
Tom Thoresen Arbeidarpartiet
Signe Øye Arbeidarpartiet
Jørn L. Stang Framstegspartiet Frittståande frå 22. mars 2001.