Stortingsrepresentantar 2001-2005

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 2001-2005 er ei liste over alle stortingrepresentantar som vart valde i Stortingsvalet 2001 for perioden 2001 til 2005.

Mandatfordelinga etter Stortingsvalet 2001 ██ Sosialistisk Venstreparti ██ Arbeidarpartiet ██ Senterpartiet ██ Kristeleg Folkeparti ██ Venstre ██ Høgre ██ Kystpartiet ██ Framstegspartiet

Det var totalt 165 representantar, fordelt med 43 til Det Norske Arbeiderparti, 38 til Høgre, 26 til Framstegspartiet, 23 til Sosialistisk Venstreparti, 22 til Kristeleg Folkeparti, 10 til Senterpartiet, 2 til Venstre og 1 til Kystpartiet.

Dei 8 utjamningsmandata gjekk til Akershus (3), Hordaland (2), Oslo (1), Rogaland (1) og Vestfold (1).


Aust-Agder

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Jan Olav Olsen Høgre
Åse Gunhild Woie Duesund Kristeleg Folkeparti
Gunnar Halvorsen Arbeidarpartiet
Torbjørn Andersen Framstegspartiet

Vest-Agder

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Jon Lilletun Kristeleg Folkeparti
Ansgar Gabrielsen Høgre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Peter Skovholt Gitmark møtte.
Rolf Terje Klungland Arbeidarpartiet
Dagrun Eriksen Kristeleg Folkeparti
Anne Berit Andersen Høgre

Akershus

endre

3 Utjamningsmandat.

Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Jan Petersen Høgre Utanriksminister i regjeringen Bondevik 2. André Oktay Dahl møtte.
Vidar Bjørnstad Arbeidarpartiet
Sonja Irene Sjøli Høgre
Ursula Evje Framstegspartiet Uavhengig frå 14. desember 2004.
Rolf Reikvam Sosialistisk Venstreparti
Grethe Fossli Arbeidarpartiet
Jan Tore Sanner Høgre
Valgerd Svarstad Haugland Kristeleg Folkeparti Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Einar Holstad møtte.
André Kvakkestad Framstegspartiet
Kjell Engebretsen Arbeidarpartiet
Leif Frode Onarheim Høgre
Siri Hall Arnøy Sosialistisk Venstreparti
Morten Høglund Framstegspartiet
Åslaug Haga Senterpartiet
Julie Christiansen Høgre

Buskerud

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Thorbjørn Jagland Arbeidarpartiet
Trond Helleland Høgre
Ulf Erik Knudsen Framstegspartiet
Sigrun Eng Arbeidarpartiet
Magnar Lund Bergo Sosialistisk Venstreparti
Beate Heieren Hundhammer Høgre
Finn Kristian Marthinsen Kristeleg Folkeparti

Finnmark

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Arbeidarpartiet
Olav Gunnar Ballo Sosialistisk Venstreparti
Raymond Robertsen Høgre
Eva M. Nielsen Arbeidarpartiet

Hedmark

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Sylvia Brustad Arbeidarpartiet
Eirin Faldet Arbeidarpartiet
Karin Andersen Sosialistisk Venstreparti
Bjørn Hernæs Høgre
Per Roar Bredvold Framstegspartiet
Knut Storberget Arbeidarpartiet
Ola D. Gløtvold Senterpartiet
Åse Wisløff Nilssen Kristeleg Folkeparti

Hordaland

endre

2 utjamningsmandat.

Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Oddvard Nilsen Høgre
Ranveig Frøiland Arbeidarpartiet
Arne Sortevik Framstegspartiet
Ingebrigt S. Sørfonn Kristeleg Folkeparti
Ågot Valle Sosialistisk Venstreparti
Erna Solberg Høgre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Silja Ekeland Bjørkly møter.
Olav Akselsen Arbeidarpartiet
Gjermund Hagesæter Framstegspartiet
Anita Apelthun Sæle Kristeleg Folkeparti
Øyvind Halleraker Høgre
Leif Lund Arbeidarpartiet Rita Tveiten møtte frå 30. mai 2004.
Audun Bjørlo Lysbakken Sosialistisk Venstreparti
Lars Sponheim Venstre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. May Britt Vihovde møtte.
Karin S. Woldseth Framstegspartiet
Ingmar Ljones Kristeleg Folkeparti
Rune J. Skjælaaen Senterpartiet
Torbjørn Hansen Høgre

Møre og Romsdal

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Kjell Magne Bondevik Kristeleg Folkeparti Statsminister i regjeringen Bondevik 2. Modulf Aukan møtte.
Asmund Kristoffersen Arbeidarpartiet
Petter Løvik Høgre
Lodve Solholm Framstegspartiet
May-Helen Molvær Grimstad Kristeleg Folkeparti
Karita Bekkemellem Orheim Arbeidarpartiet
Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti
Elisabeth Røbekk Nørve Høgre
Harald T. Nesvik Framstegspartiet
Eli Sollied Øveraas Senterpartiet

Nordland

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Hill-Marta Solberg Arbeidarpartiet
Geir-Ketil Hansen Sosialistisk Venstreparti
Kenneth Svendsen Framstegspartiet
Ivar Kristiansen Høgre
Torny Pedersen Arbeidarpartiet
Jan Sahl Kristeleg Folkeparti
Steinar Bastesen Kystpartiet
Odd Roger Enoksen Senterpartiet
Tor-Arne Strøm Arbeidarpartiet
Åsa Elvik Sosialistisk Venstreparti
Jan Arild Ellingsen Framstegspartiet
Søren Fredrik Voie Høgre

Oppland

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Haakon Blankenborg Arbeidarpartiet
Berit Brørby Arbeidarpartiet
Olemic Thommessen Høgre
Inger S. Enger Senterpartiet
Kjetil Bjørklund Sosialistisk Venstreparti
Thore A. Nistad Framstegspartiet
Torstein Rudihagen Arbeidarpartiet

1 utjamningsmandat.

Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Per-Kristian Foss Høgre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Ine Marie Eriksen møtte.
Jens Stoltenberg Arbeidarpartiet
Kristin Halvorsen Sosialistisk Venstreparti
Kristin Krohn Devold Høgre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Hans Gjeisar Kjæstad møtte.
Carl I. Hagen Framstegspartiet
Marit Nybakk Arbeidarpartiet
Inge Lønning Høgre
Heikki Holmås Sosialistisk Venstreparti
Bjørgulv Froyn Arbeidarpartiet
Lars Rise Kristeleg Folkeparti
Siv Jensen Framstegspartiet
Odd Einar Dørum Venstre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Trine Skei Grande møtte.
Heidi Larssen Høgre
Heidi Sørensen Sosialistisk Venstreparti
Afshan Rafiq Høgre
Britt Hildeng Arbeidarpartiet

Rogaland

endre

1 utjamningsmandat.

Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Bent Høie Høgre
Einar Steensnæs Kristeleg Folkeparti
Jan Simonsen Framstegspartiet Uavhengig frå 19. oktober 2001.
Tore Nordtun Arbeidarpartiet
Finn Martin Vallersnes Høgre
Bjørg Tørresdal Kristeleg Folkeparti
Hallgeir H. Langeland Sosialistisk Venstreparti
Øyvind Vaksdal Framstegspartiet
Oddbjørg Ausdal Starrfelt Arbeidarpartiet
Siri A. Meling Høgre
Magnhild Meltveit Kleppa Senterpartiet

Sogn og Fjordane

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Reidar Sandal Arbeidarpartiet
Jorunn Ringstad Senterpartiet
Magne Aarøen Kristeleg Folkeparti Per Steinar Osmundnes møtte frå 27. juni 2003.
Sverre J. Hoddevik Høgre
Heidi Grande Røys Sosialistisk Venstreparti

Telemark

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Sigvald Oppebøen Hansen Arbeidarpartiet
John I. Alvheim Framstegspartiet
Kari Lise Holmberg Høgre
Sigbjørn Molvik Sosialistisk Venstreparti
Gunn Olsen Arbeidarpartiet
Bror Yngve Rahm Kristeleg Folkeparti

Troms

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Bendiks H. Arnesen Arbeidarpartiet
Åge Konradsen Høgre
Lena Jensen Sosialistisk Venstreparti
Øyvind Korsberg Framstegspartiet
Ivar Østberg Kristeleg Folkeparti
Synnøve Konglevoll Arbeidarpartiet

Nord-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Bjarne Håkon Hanssen Arbeidarpartiet
Marit Arnstad Senterpartiet
Aud Gaundal Arbeidarpartiet
Inge Ryan Sosialistisk Venstreparti
Per Sandberg Framstegspartiet
Arne Lyngstad Kristeleg Folkeparti

Sør-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Gunhild Øyangen Arbeidarpartiet
Børge Brende Høgre Statsråd i regjeringen Bondevik 2. Linda Hofstad møtte.
Øystein Djupedal Sosialistisk Venstreparti
Trond Giske Arbeidarpartiet Statsråd til 19. oktober 2001. Ola Røtvei møtte til dess.
Christopher Stensaker Framstegspartiet
Ola T. Lånke Kristeleg Folkeparti
Michael Momyr Høgre
Gunn Karin Gjul Arbeidarpartiet
Ingvild Vaggen Malvik Sosialistisk Venstreparti
Morten Lund Senterpartiet

Vestfold

endre

1 utjamningsmandat.

Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Svein Flåtten Høgre
Jørgen Kosmo Arbeidarpartiet
Per Ove Width Framstegspartiet
Hans Kristian Hogsnes Høgre
Inga Marte Thorkildsen Sosialistisk Venstreparti
Elsa Skarbøvik Kristeleg Folkeparti
Anne Helen Rui Arbeidarpartiet
Per Erik Monsen Framstegspartiet

Østfold

endre
Namn Parti Kommentarer/Varafolk
Signe Øye Arbeidarpartiet
Martin Engeset Høgre
Øystein Hedstrøm Framstegspartiet
Svein Roald Hansen Arbeidarpartiet
Odd Holten Kristeleg Folkeparti
May Hansen Sosialistisk Venstreparti
Ingjerd Schou Høgre Statsråd i regjeringa Bondevik 2 delar av perioden, Carsten Dybevig møtte.
Henrik Rød Framstegspartiet

Kjelder

endre