Øyar i Skottland

Wikimedia-listeartikkel

Denne lista over øyar i Skottland inneheld først og fremst ei oppføring over alle øyane innanfor grensene til Skottland som er større enn 0,4 km² og eller er busette. Det vi her vil referere til «fastlandet» i Skottland er òg del av ei øy, nordenden av øya Storbritannia. Med «øy» forstår vi her «eit landområde som er mindre enn eit kontinent og større enn ein stein eller eit skjer, og som er heilt omgjeve av vatn ved normal vasstand». Ei øy kan altså ha samband til fastlandet med andre øyer ved lågvatn, eller via menneskeskapte konstruksjonar som bruer og vegfyllingar og framleis vere ei separat øy.

Kart over Skottland

Skottland har over 790 øyar utanfor kysten av fastlandet, dei fleste av desse ligg innanfor fire hovudgrupper Shetlandsøyane, Orknøyane og Hebridane, som igjen vert delt inn Indre og Ytre Hebridane.[1] Det er òg mindre grupper av øyer i fjordane Firth of Clyde, Firth of Forth, Firth of Lorne og Solway Firth, og mange mindre øyar i dei mange innsjøane i Skottland, mellom dei Loch Lomond and Loch Maree.

Mellom mange av desse er farvatnet grunt, og fleire øyar har landsamband seg imellom ved lågvatn. Andre er knytte saman ved vegfyllingar over havnivå eller over bruer. I nokre av sunda mellom øyane kan det vere sterke tidvasstraumar. Tidvatnet i Corryvreckan mellom Jura og Scarba er ein av dei sterkaste malstraumane i verda. Andre sterke tidvasstraumar finst i Pentland Firth mellom fastlandet og Orknøyane og mellom Scarba og Lunga.[1]

Øyane har forskjellig geologi og geomorfologi. Nokre øyar som Skye og Mull er fjellrike, medan andre som Tiree og Sanday er relativt flate og lågtliggande. Mange har grunnfjell av gneis frå arkeikum som er over 3 milliardar år gamle. Andre, som Shapinsay og andre øyar i Orknøyane, er forma av sandstein av typen gammalraud sandstein som er om lag 400 millionar år gammal, medan andre igjen, som til dømes Rùm, er forma av meir nylege vulkanar frå tertiærtida.[2]

Den største øya er Lewis og Harris som har eit flatemål på 2 179 kvadratkilometer, og det er til saman 200 øyar som er større enn 0,4 km². Av dei gjenverande er det fleire, slik som Staffa og Flannan Isles som har vorte kjende trass i at dei er små.[1]

I følgje folketeljinga i 2001 var 97 skotske øyer busette. Mange øyar som tidlegare har vore busette, som Mingulay, Noss og St. Kilda-øyane har vorte fråflytta i løpet av det siste hundreåret. I dag er det berre 14 øyer som har meir enn 1 000 innbyggjarar, og 45 som har meir enn 100 innbyggjarar. Mellom 1991 og 2001 fall folketalet for øyane totalt med 3 prosent, sjølv om det var 35 øyar der folketalet faktisk auka på nittitalet. Totalt hadde dei skotske øyane i 2001 99 739 innbyggjarar.[3]

Kulturen på øyane har vorte påverka på rekke og rad av keltisk-, norrønt- og engelsk-talande grupper, og dette ser ein att i namna øyane i dag er kjent under. Dei fleste av øyane i Hebridane har namn av skotsk-gælisk opphav, medan dei nordlege øyane i Orknøyane og på Shetland gjerne har norrøne namn som er anglifisert (eller gælifisert). Nokre få av namna har namn med brytonisk eller til og med før-keltisk opphav.[1] Noko som kjenneteiknar det moderne øylivet er at det er særs liten kriminalitet, og dei vert rekna av dei tryggaste stadane å bu innanfor Storbritannia.[4]

Rockall er ei busetnadslaus øy (skjer) i Nord-Atlanterhavet, 350 km vest for Ytre Hebridane. Ho vart annektert av Storbritannia i 1955, og tilordna den skotske hebridiske øya Harris. I 1972 vart ho erklært som del av Storbritannia gjennom Island of Rockall Act. [5][6] Eigarskapet til Rockall er likevel omstridd då Danmark (på vegne av Færøyane), Irland, Island og Storbritannia alle krev rettane til havbotn utanfor øya.[7][8]

Større øyer endre

Dette er ei liste over skotske øyar som har eit areal større enn 0,4 km² og/eller er busette. «Gruppe»-inndelinga, som i dei fleste tilfelle gjev ei betre skildring av geografisk lokalisering enn administrativ tilhøyrsle eller liknande, er basert på Haswell-Smith (2004). Dei viktigaste grupperingane er: Firth of Clyde, Islay, Slate Islands, Mull, Small Isles, Skye, Lewis og Harris, Uist og Barra, St. Kilda, Orknøyane, Shetlandsøyane og Firth of Forth. I nokre få tilfelle, der øyar ikkje høyrer til nokre av desse områda, er administrativt distrikt eller andre skildrane namn brukt. «F» tyder ferskvassøyar (øy i innsjø).

 
Indre Hebridane (raudt) og Ytre Hebridane (gult).
 
Flyfoto av Orknøyane
 
Øygruppa Shetland
 
Bressay fyrtårn ved Kirkabister Ness på Shetland
 
Old Man of Hoy på Orknøyane er ein 137 meter høg staur av raud sandstein
 
Tobermory hamn, på øya Mull
 
Creag na Bruaich-klippene på Raasay
 
Dhu Heartach Lighthouse, During Construction av Sam Bough (1822-1878).
 
Fingal's CaveStaffa
 
Kisimul Castle på øya Barra
 
Ailsa Craig frå kysten av South Ayrshire.
 
Iona Abbey på øya Iona.
 
Shiant Isles
 
Fyret Muckle FluggaShetland
 
Jura.
Foto: John Shaw
 
The Earl's Palace på Birsay, Orknøyane
 
Eshaness-klippene, North Mainland på Shetland
 
 
 
Sula Sgeir frå sørvest
 
Stornoway hamn på Lewis
 
Klipper på Fair Isle
 
Steinsirkelen CallanishLewis
 
Machair i Balephuil Bay, Tiree
 
Austsida av Mousa mot Peerie Bard.


Øy Gælisk namn Norrønt namn Gruppe Areal (km²)[9] Folketal[3] Høgde(moh)[10]
Ailsa Craig Creag Ealasaid - Øyane i Firth of Clyde 3&499&0.99&0,99 2&0&0 3&502&338&338
Arran Eilean Arainn Háarey Øyane i Firth of Clyde 3&502&432.01&432,01 3&503&5045&5 045 3&502&874&874
Auskerry - Austrsker Orknøyane 3&499&0.85&0,85 3&500&5&5 3&501&18&18
Baleshare Baile Sear - Uistøyane og Barra 3&500&9.10&9,10 3&501&49&49 3&501&12&12
Balta - Baltey Shetland 3&499&0.80&0,80 2&0&0 3&501&44&44
Barra Barraigh, Eilean Bharraigh Barrey Uistøyane og Barra 3&501&58.75&58,75 3&503&1078&1 078 3&502&383&383
Barra Head Beàrnaraigh Cheann Bharraigh
eller Beàrnaraigh an Easbaig
Bjarnarey Uistøyane og Barra 3&500&2.04&2,04 2&0&0 3&502&193&193
Benbecula Beinn nam Fadhla - Uistøyane og Barra 3&501&82.03&82,03 3&503&1219&1 219 3&502&124&124
Berneray i North Uist Beàrnaraigh na Hearadh Bjarnarey Uistøyane og Barra 3&501&10.10&10,10 3&502&136&136 3&501&93&93
Bigga - Bygdey Shetland 3&499&0.78&0,78 2&0&0 3&501&34&34
Boreray Borgarey St. Kilda 3&499&0.77&0,77 2&0&0 3&502&384&384
Boreray Borgarey Uistøyane og Barra 3&500&2.04&2,04 2&0&0 3&501&56&56
Bressay Breiðisey Shetland 3&501&28.05&28,05 3&502&384&384 3&502&226&226
Brother Isle Shetland 3&499&0.40&0,40 2&0&0 3&501&25&25
Bruray Broðirsey Out Skerries 3&499&0.55&0,55 3&501&26&26 3&501&53&53
Burray Borgarey Orknøyane 3&500&9.03&9,03 3&502&357&357 3&501&80&80
Bute Øyane i Firth of Clyde 3&502&122.17&122,17 3&503&7149&7 149 3&502&278&278
Calf of Eday Orknøyane 3&500&2.43&2,43 2&0&0 3&501&54&54
Calve Island Mull 3&499&0.72&0,72 2&0&0 3&501&20&20
Canna Small Isles 3&501&11.30&11,30 3&500&6&6 3&502&210&210
Cara Islay 3&499&0.66&0,66 2&0&0 3&501&56&56
Càrna Mull 3&500&2.13&2,13 2&0&0 3&502&169&169
Cava Orknøyane 3&500&1.07&1,07 2&0&0 3&501&38&38
Ceallasaigh Mòr Ceallasaigh Mòr Kjeldasey Mikla Uistøyane og Barra 3&499&0.44&0,44 * 2&0&0 3&501&10&10
Ceann Ear Ceann Ear Heisker Monach Islands 3&500&2.03&2,03 2&0&0 3&501&17&17
Ceann Iar Ceann Iar Heisker Monach Islands 3&500&1.54&1,54 2&0&0 3&501&19&19
Coll Coll - Mull 3&501&76.85&76,85 3&502&164&164 3&502&104&104
Colonsay Colbhasa Colonsey Islay 3&501&40.74&40,74 3&502&108&108 3&502&143&143
Copinsay Orknøyane 3&499&0.73&0,73 2&0&0 3&501&64&64
Danna Islay 3&500&3.15&3,15 * 3&500&5&5 3&501&54&54
Davaar Øyane i Firth of Clyde 3&499&0.52&0,52 * 3&500&2&2 3&502&115&115
Easdale Slate Islands 3&499&0.20&0,20 <20 * 3&501&58&58 3&501&38&38
East Burra - Austra Borgarey Shetland 3&500&5.15&5,15 3&501&66&66 3&501&81&81
Eday Orknøyane 3&501&27.45&27,45 3&502&121&121 3&502&101&101
Egilsay Egilsey Orknøyane 3&500&6.50&6,50 3&501&37&37 3&501&35&35
Eigg Small Isles 3&501&30.49&30,49 3&501&67&67 3&502&393&393
Eileach an Naoimh Garvellachs 3&499&0.56&0,56 2&0&0 3&501&80&80
Eilean Bàn i Lochalsh Highland 3&499&0.10&0,10 <10 * 3&500&2&2 3&500&5&5
Eilean Chaluim Chille Eilean Chaluim Chille Lewis og Harris 3&499&0.85&0,85 2&0&0 3&501&43&43
Eilean Donan Highland 3&499&0.1&0,1 <1 * 3&500&1&1 3&500&3&3
Eilean Dubh Mòr Slate Islands 3&499&0.65&0,65 2&0&0 3&501&53&53
Eilean Liubhaird Lewis og Harris 3&500&1.25&1,25 2&0&0 3&501&76&76
Eilean Kearstay Lewis og Harris 3&499&0.77&0,77 2&0&0 3&501&37&37
Eilean Macaskin Islay 3&499&0.50&0,50 2&0&0 3&501&65&65
Eilean Mòr Crowlin Islands 3&500&1.70&1,70 2&0&0 3&502&114&114
Eilean nan Ròn Highland 3&500&1.38&1,38 2&0&0 3&501&76&76
Eilean Righ Islay 3&499&0.86&0,86 2&0&0 3&501&55&55
Eilean Ruairidh Mòr (F) Eilean Ruairidh Mòr Loch Maree 3&499&0.41&0,41 * 2&0&0 3&501&51&51
Eilean Shona Eilean Shona Sjóney Small Isles 3&500&5.25&5,25 3&500&9&9 3&502&265&265
Eilean Sùbhainn (F) Eilean Sùbhainn Loch Maree 3&500&1.18&1,18 * 2&0&0 3&501&36&36
Eileanan Iasgaich Uistøyane og Barra 3&499&0.50&0,50 2&0&0 3&501&23&23
Ensay Uistøyane og Barra 3&500&1.86&1,86 2&0&0 3&501&49&49
Eorsa Mull 3&500&1.22&1,22 2&0&0 3&501&98&98
Eriska Eiriksey Loch Linnhe 3&500&3.10&3,10 * 2&0&0 3&501&47&47
Eriskay Eiriksey Uistøyane og Barra 3&500&7.03&7,03 3&502&133&133 3&502&185&185
Erraid Mull 3&500&1.87&1,87 3&500&8&8 3&501&75&75
Eynhallow - Eyin Helga Orknøyane 3&499&0.75&0,75 2&0&0 3&501&30&30
Fair Isle - Friðarey Shetland 3&500&7.68&7,68 3&501&69&69 3&502&217&217
Fara Orknøyane 3&500&2.95&2,95 2&0&0 3&501&43&43
Faray Orknøyane 3&500&1.80&1,80 2&0&0 3&501&32&32
Fetlar - Shetland 3&501&40.78&40,78 3&501&86&86 3&502&158&158
Fiaray Uistøyane og Barra 3&499&0.41&0,41 2&0&0 3&501&30&30
Flodaigh Flodaigh Flotey Uistøyane og Barra 3&500&1.45&1,45 * 3&501&11&11 3&501&20&20
Flodaigh Mòr Flodaigh Mòr Flotey Mikla Uistøyane og Barra 3&499&0.58&0,58 2&0&0 3&501&28&28
Flodday i Sound of Barra Flotey Uistøyane og Barra 3&499&0.40&0,40 2&0&0 3&501&41&41
Flotta - Flotey Orknøyane 3&500&8.76&8,76 3&501&81&81 3&501&58&58
Foula - Fugley Shetland 3&501&12.65&12,65 3&501&31&31 3&502&418&418
Fuaigh Mòr (Vuia Mòr) Fuaigh Mòr Fuðey Mikla Lewis og Harris 3&499&0.84&0,84 2&0&0 3&501&67&67
Fuday Fuðey Uistøyane og Barra 3&500&2.32&2,32 2&0&0 3&501&89&89
Fuiay Fuðey Uistøyane og Barra 3&499&0.84&0,84 2&0&0 3&502&107&107
Gairsay - Geirsey Orknøyane 3&500&2.40&2,40 3&500&3&3 3&502&102&102
Garbh Eileach Garbh Eileach Garvellachs 3&500&1.42&1,42 2&0&0 3&502&110&110
Garbh Eilean Garbh Eilean Shiant Islands 3&500&1.43&1,43 2&0&0 3&502&160&160
Garbh Eilean i Loch Maree (F) Garbh Eilean Loch Maree 3&499&0.65&0,65 * 2&0&0 3&501&25&25
Gigha Gigha Guðey Islay 3&501&13.95&13,95 3&502&110&110 3&502&100&100
Gighay Gigha Gyðaey Uistøyane og Barra 3&499&0.96&0,96 2&0&0 3&501&95&95
Glims Holm - Glimsholminn Orknøyane 3&499&0.55&0,55 2&0&0 3&501&32&32
Gometra Goðrmaðraey Mull 3&500&4.25&4,25 3&500&5&5 3&502&155&155
Graemsay Orknøyane 3&500&4.09&4,09 3&501&21&21 3&501&62&62
Great Bernera Bjarnarey Mikla Lewis og Harris 3&501&21.22&21,22 3&502&233&233 3&501&87&87
Great Cumbrae Øyane i Firth of Clyde 3&501&11.68&11,68 3&503&1434&1 434 3&502&127&127
Grimsay Grimsey Uistøyane og Barra 3&500&8.33&8,33 3&502&201&201 3&501&22&22
Grimsay (South) Grimsey Uistøyane og Barra 3&500&1.17&1,17 * 3&501&19&19 3&501&20&20
Gruinard Island Highland 3&500&1.96&1,96 2&0&0 3&502&106&106
Gunna Mull 3&499&0.69&0,69 2&0&0 3&501&35&35
Handa Highland 3&500&3.09&3,09 2&0&0 3&502&123&123
Hascosay Shetland 3&500&2.75&2,75 2&0&0 3&501&30&30
Hellisay Hellisey Uistøyane og Barra 3&500&1.42&1,42 2&0&0 3&501&79&79
Hermetray Hermunðarey Uistøyane og Barra 3&499&0.72&0,72 2&0&0 3&501&35&35
Hildasay - Hildisey Shetland 3&500&1.08&1,08 2&0&0 3&501&32&32
Hirta Hiort Hirtir eller Kelda St. Kilda 3&500&6.70&6,70 2&0&0 3&502&430&430
Holy Isle Øyane i Firth of Clyde 3&500&2.53&2,53 3&501&13&13 3&502&314&314
Horse Island Summer Isles 3&499&0.53&0,53 2&0&0 3&501&60&60
Housay - Husey Out Skerries 3&500&1.63&1,63 3&501&50&50 3&501&53&53
Hoy - Háey Orknøyane 3&502&134.58&134,58 3&502&272&272[11] 3&502&479&479
Hunda - Hundey Orknøyane 3&500&1.0&1,0 2&0&0 3&501&41&41
Iona Hiey Mull 3&500&8.77&8,77 3&502&125&125 3&502&100&100
Inchcolm Øyane i Firth of Forth 3&499&0.9&0,9 * 3&500&2&2 3&501&34&34
Inchfad (F) Loch Lomond 3&499&0.40&0,40 c.40 * 3&500&2&2 3&501&24&24
Inch Kenneth Mull 3&499&0.55&0,55 2&0&0 3&501&49&49
Inchlonaig (F) Loch Lomond 3&499&0.77&0,77 * 2&0&0 3&501&62&62
Inchmarnock Øyane i Firth of Clyde 3&500&2.66&2,66 2&0&0 3&501&60&60
Inchmurrin (F) Loch Lomond 3&500&1.33&1,33 * 3&501&13&13 3&501&89&89
Inchtavatnach (F) Loch Lomond 3&499&0.52&0,52 * 3&500&3&3 3&501&84&84
Innis Chonan (F) Loch Awe 3&499&0.8&0,8 * 3&500&1&1 3&501&62&62
Isay Skye 3&499&0.60&0,60 2&0&0 3&501&28&28
Islay Juley Islay 3&502&619.56&619,56 3&503&3457&3 457 3&502&491&491
Isle Martin Summer Isles 3&500&1.57&1,57 2&0&0 3&502&120&120
Isle of Ewe Highland 3&500&3.09&3,09 3&501&12&12 3&501&72&72
Isle of May Øyane i Firth of Forth 3&499&0.45&0,45 2&0&0 3&501&50&50
Isle Ristol Summer Isles 3&500&2.25&2,25 * 2&0&0 3&501&71&71
Jura Islay 3&502&366.92&366,92 3&502&188&188 3&502&785&785
Kerrera Mull 3&501&12.14&12,14 3&501&42&42 3&502&189&189
Killegray Lewis og Harris 3&500&1.76&1,76 2&0&0 3&501&45&45
Kirkibost Kirkibost Uistøyane og Barra 3&500&2.05&2,05 2&0&0 3&500&7&7
Lamba - Lambey Shetland 3&499&0.43&0,43 2&0&0 3&501&35&35
Lamb Holm - Lambholminn Orknøyane 3&499&0.40&0,40 2&0&0 3&501&20&20
Lewis og Harris Leòdhas agus na Hearadh Ljoðhus ok Herað Lewis og Harris 3&503&2178.98&2 178,98 3&504&19918&19 918 3&502&799&799
Linga near Muckle Roe Lingey i Mikla Raudey Shetland 3&499&0.70&0,70 2&0&0 3&501&69&69
Linga near Yell Lingey i Jalar Shetland 3&499&0.45&0,45 2&0&0 3&501&26&26
Linga Holm Lingholminn Orknøyane 3&499&0.57&0,57 2&0&0 3&501&10&10
Lismore Mull 3&501&23.51&23,51 3&502&146&146 3&502&127&127
Little Bernera Bjarnarey Litla Lewis og Harris 3&500&1.38&1,38 2&0&0 3&501&41&41
Little Colonsay Colbhasa Beag Colonsey Litla Mull 3&499&0.88&0,88 2&0&0 3&501&61&61
Little Cumbrae Cumaradh Beag Kumrey Litla Øyane i Firth of Clyde 3&500&3.13&3,13 2&0&0 3&502&123&123
Longa Island Langey Highland 3&500&1.26&1,26 2&0&0 3&501&70&70
Longay Langey Skye 3&499&0.50&0,50 2&0&0 3&501&67&67
Luing Slate Islands 3&501&14.30&14,30 3&502&212&212 3&501&94&94
Lunga Slate Islands 3&500&2.54&2,54 3&500&7&7 3&501&98&98
Lunga Treshnish Isles 3&499&0.81&0,81 2&0&0 3&502&103&103
Mainland i Orknøyane - Meginland i Orkneyjar Orknøyane 3&502&523.25&523,25 3&504&15315&15 315 3&502&271&271
Mainland (Shetland) - Meginland i Hjaltland Shetland 3&502&968.79&968,79 3&504&17550&17 550 3&502&450&450
Mealista Eilean Mhealasta Meðalstadey Lewis og Harris 3&500&1.24&1,24 2&0&0 3&501&77&77
Mingulay Mikiley Uistøyane og Barra 3&500&6.40&6,40 2&0&0 3&502&273&273
Moncrieffe Island (F) River Tay 3&499&0.46&0,46 * 3&500&3&3 3&500&5&5
Mousa - Mósey Shetland 3&500&1.80&1,80 2&0&0 3&501&55&55
Muck Small Isles 3&500&5.59&5,59 3&501&30&30 3&502&137&137
Muckle Roe - Mikla Raudey Shetland 3&501&17.73&17,73 3&502&104&104 3&502&267&267
Muldoanich Muldoanich Uistøyane og Barra 3&499&0.78&0,78 2&0&0 3&502&153&153
Mull Mull 3&502&875.35&875,35 3&503&2667&2 667 3&502&966&966
North Rona Atlantic Outlier 3&500&1.09&1,09 2&0&0 3&502&108&108
North Ronaldsay Orknøyane 3&500&6.90&6,90 3&501&70&70 3&501&20&20
North Uist Nordra Ívist Uistøyane og Barra 3&501&30.305&30,305 3&503&1271&1 271 3&502&347&347
Noss Shetland 3&500&3.43&3,43 2&0&0 3&502&181&181
Oldany Island Highland 3&500&2.00&2,00 * 2&0&0 3&502&104&104
Oronsay Islay 3&500&5.43&5,43 3&500&5&5 3&501&93&93
Oronsay Uistøyane og Barra 3&499&0.85&0,85 2&0&0 3&501&25&25
Oronsay Mull 3&500&2.30&2,30 * 2&0&0 3&501&58&58
Oxna - Oksney Shetland 3&499&0.68&0,68 2&0&0 3&501&38&38
Pabay Papey Skye 3&500&1.22&1,22 2&0&0 3&501&28&28
Pabay Mòr Papey Mikla Lewis og Harris 3&500&1.01&1,01 2&0&0 3&501&68&68
Pabbay Papey Uistøyane og Barra 3&500&2.50&2,50 2&0&0 3&502&171&171
Pabbay Papey Lewis og Harris 3&500&8.20&8,20 2&0&0 3&502&196&196
Papa - Papey Shetland 3&499&0.59&0,59 2&0&0 3&501&32&32
Papa Little - Papey Litla Shetland 3&500&2.26&2,26 2&0&0 3&501&82&82
Papa Stour - Papey Stora Shetland 3&500&8.28&8,28 3&501&23&23 3&501&87&87
Papa Stronsay - Papey Staumsey Orknøyane 3&499&0.74&0,74 3&501&10&10 3&501&13&13
Papa Westray - Papey Vesturey Orknøyane 3&500&9.18&9,18 3&501&65&65 3&501&48&48
Priest Island Summer Isles 3&500&1.22&1,22 2&0&0 3&501&78&78
Raasay Rásey Skye 3&501&64.05&64,05 3&502&192&192 3&502&443&443
Ronay Uistøyane og Barra 3&500&5.63&5,63 2&0&0 3&502&115&115
Rousay Orknøyane 3&501&48.60&48,60 3&502&212&212 3&502&250&250
Rùm Small Isles 3&502&104.63&104,63 3&501&22&22 3&502&812&812
Samphrey - Sandfriðarey Shetland 3&499&0.66&0,66 2&0&0 3&501&29&29
Sanda Island Sandey Øyane i Firth of Clyde 3&500&1.51&1,51 3&500&1&1 3&502&123&123
Sanday - Sandey Orknøyane 3&501&50.43&50,43 3&502&478&478 3&501&65&65
Sanday Sandey Small Isles 3&500&1.84&1,84 3&500&6&6 3&501&59&59
Sandray Sandurey Uistøyane og Barra 3&500&3.85&3,85 2&0&0 3&502&207&207
Scalpay Skye 3&501&24.83&24,83 3&501&10&10 3&502&392&392
Scalpay Lewis og Harris 3&500&6.53&6,53 3&502&322&322 3&502&104&104
Scarba Islay 3&501&14.74&14,74 2&0&0 3&502&449&449
Scarp Lewis og Harris 3&501&10.45&10,45 2&0&0 3&502&308&308
Scotasay Skotsey Lewis og Harris 3&499&0.49&0,49 2&0&0 3&501&57&57
Seaforth Island Lewis og Harris 3&500&2.73&2,73 2&0&0 3&502&217&217
Seil Slate Islands 3&501&13.29&13,29 3&502&560&560 3&502&146&146
Shapinsay Hjalpinsey Orknøyane 3&501&29.48&29,48 3&502&300&300 3&501&64&64
Shillay Lewis og Harris 3&499&0.47&0,47 2&0&0 3&501&79&79
Shuna Sjoney Slate Islands 3&500&4.51&4,51 3&500&1&1 3&501&90&90
Shuna Loch Linnhe 3&500&1.55&1,55 2&0&0 3&501&71&71
Skye Skeið Skye 3&503&1656.25&1 656,25 3&503&9232&9 232 3&502&993&993
Soay Soey Skye 3&501&10.36&10,36 3&500&7&7 3&502&141&141
Soay Soey St. Kilda 3&499&0.99&0,99 2&0&0 3&502&378&378
Soay Mòr Soey Mikla Lewis og Harris 3&499&0.45&0,45 2&0&0 3&501&37&37
South Havra Suðra Havrey Shetland 3&499&0.59&0,59 2&0&0 3&501&42&42
South Rona Skye 3&500&9.30&9,30 3&500&2&2 3&502&125&125
South Ronaldsay Orknøyane 3&501&49.80&49,80 3&502&854&854 3&502&118&118
South Uist Suðra Ívist Uistøyane og Barra 3&502&320.26&320,26 3&503&1818&1 818 3&502&620&620
South Walls Orknøyane 3&500&8.50&8,50 * 3&502&120&120 (est)[11] 3&501&57&57
St Serf's Inch (F) Loch Leven 3&499&0.41&0,41 * 2&0&0 3&502&110&110
Stockinish Island Lewis og Harris 3&499&0.49&0,49 2&0&0 3&501&44&44
Stroma Straumey Highland 3&500&3.75&3,75 2&0&0 3&501&53&53
Stronsay Orknøyane 3&501&32.75&32,75 3&502&343&343 3&501&44&44
Stuley - Stuley Uistøyane og Barra 3&499&0.45&0,45 2&0&0 3&501&40&40
Switha Orknøyane 3&499&0.41&0,41 2&0&0 3&501&29&29
Swona Orknøyane 3&499&0.92&0,92 2&0&0 3&501&41&41
Tahay Taghaigh Þakey Uistøyane og Barra 3&499&0.53&0,53 2&0&0 3&501&65&65
Tanera Beag Tannara Beag Hamnarey Litla Summer Isles 3&499&0.66&0,66 2&0&0 3&501&83&83
Tanera Mòr Tannara Mòr Hamnarey Mikla Summer Isles 3&500&3.10&3,10 3&500&5&5 3&502&124&124
Taransay Tarasaigh Taransey Lewis og Harris 3&501&14.75&14,75 2&0&0 3&502&267&267
Texa - - Islay 3&499&0.48&0,48 2&0&0 3&501&48&48
Tiree Tiriodh Týrvist Mull 3&501&78.34&78,34 3&502&770&770 3&502&141&141
Torsa Slate Islands 3&500&1.13&1,13 2&0&0 3&501&62&62
Trondra - Þrondaey Shetland 3&500&2.75&2,75 3&502&133&133 3&501&60&60
Ulva Ulbha Ulfey Mull 3&501&19.90&19,90 3&501&16&16 3&502&313&313
Unst - Orunst Shetland 3&502&120.68&120,68 3&502&720&720 3&502&284&284
Uyea i Northmavine - Eyin i Norðr Mæfeið Shetland 3&499&0.45&0,45 2&0&0 3&501&70&70
Uyea i Unst - Eyin vid Orunst Shetland 3&500&2.05&2,05 2&0&0 3&501&50&50
Vaila - Valey Shetland 3&500&3.27&3,27 3&500&2&2 3&501&95&95
Vacsay Vágsey Lewis og Harris 3&499&0.41&0,41 2&0&0 3&501&34&34
Vallay Kvaley Uistøyane og Barra 3&500&2.60&2,60 2&0&0 3&501&38&38
Vatersay Vatarsey Uistøyane og Barra 3&500&9.60&9,60 3&501&94&94 3&502&185&185
Vementry - Vemunðarey Shetland 3&500&3.70&3,70 2&0&0 3&501&90&90
West Burra - Vestra Borgarey Shetland 3&500&7.43&7,43 3&502&753&753 3&502&217&217
West Linga - Vestra Lingaey Shetland 3&500&1.25&1,25 2&0&0 3&501&52&52
Westray - Vesturey Orknøyane 3&501&47.13&47,13 3&502&563&563 3&502&169&169
Whalsay - Kvalsey Shetland 3&501&19.70&19,70 3&503&1034&1 034 3&502&119&119
Wiay Bhuia eller Fuidheigh - Skye 3&500&1.48&1,48 2&0&0 3&501&60&60
Wiay Bhuia eller Fuidheigh - Uistøyane og Barra 3&499&0.375&0,375 2&0&0 3&502&102&102
Wyre - Orknøyane 3&500&3.11&3,11 3&501&18&18 3&501&32&32
Yell - Jálar Shetland 3&502&212.11&212,11 3&502&957&957 3&502&205&205

Kjelder endre

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Haswell-Smith, Hamish (2004). The Scottish Islands. Edinburgh: Canongate. ISBN 1-84195-454-3. 
 2. McKirdy, Alan Gordon, John & Crofts, Roger (2007) Land of Mountain and Flood: The Geology and Landforms of Scotland. Edinburgh. Birlinn.
 3. 3,0 3,1 General Register Office for Scotland (28. november 2003). «Occasional Paper No 10: Statistics for Inhabited Islands». Henta 10. februar 2010. 
 4. Ross, John (05 October 2007) "Isolated Communities Where Violent Crime Comes as a Shock". Edinburgh. The Scotsman.
 5. «On This Day: 21 September». BBC. Henta 10. februar 2010. 
 6. «House of Lords Hansard». 24. juni 1997. Henta 10. februar 2010. 
 7. «Oral Questions to the Minister of Foreign Affairs». Dáil Éireann. 1 November, 1973. Arkivert frå originalen 22. august 2006. Henta 10. februar 2010. 
 8. MacDonald, Fraser (2006). «The last outpost of Empire: Rockall and the Cold War». Journal of Historical Geography 32: 627–647. doi:10.1016/j.jhg.2005.10.009. Arkivert frå originalen 18. februar 2006. Henta 10. februar 2010. 
 9. Haswell-Smith (2004), forutan dei som er markert med ein asterisk(*), som er anslag basert på kart frå Ordnance Survey og statistikk frå General Register Office for Scotland.
 10. Kart frå Ordnance Survey. Merk at sjølv om desse karta gjev høgde over havet for toppar på dei fleste øyane, er det nokre tilfelle der den høgaste toppen ikkje er avmerkt.
 11. 11,0 11,1 The 2001 Census does not list South Walls as an island i but includes the total in Hoy. The record for Hoy in this table excludes the estimated total for South Walls. The combined population is listed as 392.