Eurovision Song Contest 2021

Crystal Clear app kworldclock.png Framtidig hending: Denne artikkelen inneheld informasjon om ei framtidig hending. Han kan derfor bli endra når meir informasjon blir tilgjengeleg.

Eurovision Song Contest 2021 (ESC 2021), offisielt 65. Eurovision Song Contest, vil vere den 65. gongen Eurovision Song Contest vert arrangert. Tevlinga vil bli arrangert i Rotterdam Ahoy i Rotterdam i Nederland, etter at EBU vart tvinga til å avlyse tevlinga i 2020 på grunn av koronavirusutbrotet i Europa.[4][1] Semifinalane vil bli arrangerte 18. og 20. mai, medan finalen vil bli arrangert 22. mai.[5] 39 land skal deltake i Eurovision Song Contest 2021.[3] Armenia skulle ha delteke i tevlinga, men trekte seg frå tevlinga 5. mars 2021.[6] Kviterussland skulle og ha delteke, men vart diskvalifisert 26. mars 2021, då det kviterussiske bidraget ikkje var i tråd med tevlingsreglane.[7][8]

Eurovision Song Contest 2021
Offisiell tittel
65. Eurovision Song Contest
Dato
Semifinale 1 18. mai 2021
Semifinale 2 20. mai 2021
Finalen 22. mai 2021
Vertskap
Stad
Rotterdam Ahoy i Rotterdam i Nederland[1]
Programleiar(ar)
Chantal Janzen
Edsilia Rombley
Jan Smit
Nikkie de Jager[2]
Varigskap
Opningsnummer
Pausenummer
Bidrag
Antal bidrag
39[3]
Attende
Bulgaria
Ukraina
Trekte seg
Armenia
Montenegro
Ungarn
Diskvalifisert
Kviterussland
Kart
Røysting
Eurovision Song Contest
Rotterdam 2020 Wiki Eurovision Heart (Infobox).svg 2022

BakgrunnEndra

Tevlinga skulle etter reglane ha vore arrangert av vinnarlandet i tevlinga i 2020. Men på grunn av det alvorlege koronavirusutbrotet i Europa vinteren og våren 2020, fann EBU til slutt at det var naudsynt å avlyse tevlinga. Avgjerda vart kunngjort 18. mars 2020, og dette var fyrste gongen i tevlinga si historie at ei utgåve vart avlyst.[4][9]

I staden vurderer EBU om Nederland - vertslandet for den avlyste 2020-utgåva, i staden skal få arrangere tevlinga i 2021. Avgjersla blir teken i samråd med dei nederlandske kringkastarane AVROTROS, NPO og NOS samt Rotterdam by, som skulle ha vore vertsby for tevlinga i 2020.[10]

Ny sjef for tevlingaEndra

I januar 2020 kunngjorde EBU at svenske Martin Österdahl tek over som sjef for Eurovision Song Contest fra og med 2021. Han etterfylgjar Jon Ola Sand, som har hatt rolla siden 2011.[11] Österdahl var ansvarleg produsent for utgåvene i 2013 og 2016, og han var medlem i Eurovision Song Contest si referansegruppe mellom 2012 og 2018.[12]

FormatEndra

Tevlinga i 2021 tek i bruk mange av konsepta og planane frå den avlyste 2020-tevlinga. Blant anna vert slagordet «Open Up» det same, og scenedesignet, logoen og profilen blir likt som i 2020. Dei fire programleiarane som skulle ha leia showet i 2020, skal også dere programleiarar i 2021.

For å unngå ei ny avlysing, har EBU innført nye reglar som skal sikre at tevlinga kan gjennomførast uavhengig av koronavirus-situasjon, eller eventuelle andre krisesituasjonar i framtida.[13] Arrangørane planlegg gjennomføringa av tevlinga i 2021 med fire scenario:[14][15]

 • Scenario A: Tevlinga kan haldast som normalt, med full sal, masse arrangementer i forkant og ingen avgrensingar i avstand og liknande.
 • Scenario B: Arrangørane av tevlinga må ta omsyn til eit krav om 1,5 meters avstand mellom alle menneske. Dette avstandskravet vart innført i vertslandet Nederland våren 2020, og gjeld per hausten 2020 framleis. Dersom avstandskravet består til mai 2021, vil dette også gjelde for Eurovision Song Contest. Tevlinga vert då arrangert med begrensa antall publikum i salen, og med begrensingar i arrangementer og samankomstar før sendingane. Alle delegasjonar kjem til Nederland, men må halde påkrevd avstand til kvarandre.
 • Scenario C: Ei tevling med reiserestriksjonar. Dersom smittesituasjonen i verda gjer det vanskeleg eller risikabelt for nokre av deltakarane å fly frå sitt heimland eller til Nederland, kan deltakaren i staden opptre direkte frå eit studio i sitt heimland. Andre deltakarar kan komme til Nederland for å opptre der. Sosial avstand gjeld framleis, og det vert eit begrensa antall tilskodarar i salen.
 • Scenario D: Full nedstengning i Nederland. Dersom smittesituasjonen vert kritisk, og Nederland må stengje heilt ned igjen, vert tevlinga likevel halden i Rotterdam Ahoy, men utan tilskodarar og truleg uten nokon form for arrangementer eller tilstelninger i samband med tevlinga. Alle deltakarar kjem til å opptre direkte frå eit studio i heimlandet sitt, og sendinga vert sydd saman til e direkte fellessending frå Rotterdam.

Ei endeleg avgjerd om kva for eit scenario en planlegg for, vert teke innan vinteren 2021.[14]

ProgramleiararEndra

18. september 2020 kunngjorde kringkastaren NOS at dei tre sendingane skal leiast av tre programleiarar: skodespelar og tv-programleiar Chantal Janzen, songar og nederlandsk Eurovision-kommentator Jan Smit og songaren Edsilia Rombley, som representerte Nederland i 1998 og 2007. Desse skulle ha leia Eurovision Song Contest i 2020, men tevlinga vart avlyst pga. koronapandemien. Nikkie de Jager, også kjent som NikkieTutorials, skal vere nettvert under dei tre sendingane.[2][16]

Deltakande landEndra

Fleire land har uttrykt ønskje om at dei vil deltake i tevlinga i 2021. EBU vurderte også om å opne opp for at songane i 2020 kunne få deltake i 2021. Reglane i Eurovision Song Contest krev at bidraga ikkje må ha vore gjeven ut på den kommersielle marknaden før 1. september året før tevlinga.[17][18] 20. mars 2020 gjekk EBU ut med ei melding om at songane i 2020 ikkje kunne deltake i tevlinga i 2021.[19]

I oktober 2020 offentleggjorde EBU lista over deltakande land, og 41 land skal deltake i 2021 – dei same landa som skulle deltake i 2020.[3]

Seks land er direktekvalifisert til finalen: vertslandet Nederland og «dei fem store»: Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. Dei andre 35 landa må kvalifisere seg gjennom ein av dei to semifinalane tidlegare i finaleveka. Dei ti beste frå kvar semifinale kvalifiserer seg til finalen, slik at finalefeltet vil bestå av 26 land.

Trekking av semifinalarEndra

I november 2020 vedtok EBU at inndelinga av semifinalane i 2020 også skal gjeldte for 2021. Dimed vert det ikkje halden noko ny trekking av semifinalar for Eurovision Song Contest i 2021.[20]

Den opprinnelege fordelinga av semifinalistane vart avgjord under ei offisiell trekking i Rotterdam 28. januar 2020.[21] Semifinalistane var på førehand delt inn i grupper utifrå røystemønsteret dei 15 siste åra. Blant anna var dei nordiske landa samla i ei gruppe, og dei tidlegare jugoslaviske republikkane var samla i ei anna gruppe.[22] Landa i kvar røystegruppe vart deretter fordelt på dei to semifinalane. Dette vert gjort for å redusere effekten på naborøysting, og for å forhindre at eit land klarer å kvalifisere seg til finalen kun basert på røyster frå nabolanda. Systemet vart innført i 2008. Under trekkinga vart det også avgjort kva for ein av dei to semifinalane dei seks direktekvalifiserte landa skulle sende og røyste i. Seremonien vart leia av programleiarane Chantal Janzen, Jan Smit og Edsilia Rombley.[22]

Semifinale 1Endra

Seksten land deltar i den fyrste semifinalen tysdag 18. mai 2021 klokka 21:00 CET. Kviterussland skulle ha delteke i denne semifinalen, men vart diskvalifisert frå tevlinga 26. mars 2021.[8] Dei ti beste landa kvalifiserer seg til finalen. Dei førehandskvalifiserte landa Italia, Nederland og Tyskland skal framføre sine bidrag og røyste i denne semifinalen. Den endelege startrekkefølgja vart avgjord av produsentane av showet og vart offentleggjord 30 mars 2021.[23]

# Land[20] Artist[24] Song[24] Språk Omsetjing Poeng Plass
01   Litauen The Roop «Discoteque» Engelsk Diskotek
02   Slovenia Ana Soklič «Amen» Engelsk
03   Russland Manizja «Russian Woman» Russisk og engelsk Russisk kvinne
04   Sverige Tusse «Voices» Engelsk Røyster
05   Australia Montaigne «Technicolour» Engelsk
06   Nord-Makedonia Vasil Garvanliev «Here I Stand» Engelsk Her står eg
07   Irland Lesley Roy «Maps» Engelsk Kart
08   Kypros Élena Tsagkrinoú «El Diablo» Engelsk og spansk Djevelen
09   Noreg TIX «Fallen Angel» Engelsk Fallen engel
10   Kroatia Albina Grčić «Tick-Tock» Engelsk og kroatisk Tikk takk
11   Belgia Hooverphonic «The Wrong Place» Engelsk Feil stad
12   Israel Eden Alene «Set Me Free» Engelsk og hebraisk Set meg fri
13   Romania Roxen «Amnesia» Engelsk Amnesi
14   Aserbajdsjan Efendi «Mata Hari» Engelsk
15   Ukraina Go_A «Sjum» Ukrainsk Støy
16   Malta Destiny Chukunyere «Je me casse» Engelsk Eg stikk

Semifinale 2Endra

Sytten land deltar i den andre semifinalen torsdag 20. mai 2021 klokka 21:00 CET. Opprinneleg skulle Armenia deltake i denne semifinalen, men 5. mars 2021, ei veke før fristen for innlevering av bidrag til Eurovision Song Contest, trakk Armenia seg frå Eurovision Song Contest 2021.[6] Dei ti beste landa kvalifiserer seg til finalen. Dei førehandskvalifiserte landa Frankrike, Spania og Storbritannia skal framføre sine bidrag og røyste i denne semifinalen.[20] Den endelege startrekkefølgja vart avgjord av produsentane av showet og vart offentleggjord 30 mars 2021.[23]

# Land[20] Artist[25] Song[25] Språk Omsetjing Poeng Plass
01   San Marino Senhit med Flo Rida1 «Adrenalina» Engelsk Adrenalin
02   Estland Uku Suviste «The Lucky One» Engelsk Den heldige
03   Tsjekkia Benny Cristo «Omaga» Engelsk og tsjekkisk Herregud
04   Hellas Stefania «Last Dance» Engelsk Siste dans
05   Austerrike Vincent Bueno «Amen» Engelsk
06   Polen Rafał «The Ride» Engelsk Turen
07   Moldova Natalia Gordienko «Sugar» Engelsk Sukker
08   Island Daði og Gagnamagnið «10 Years» Engelsk Ti år
09   Serbia Hurricane «Loco Loco» Serbisk Gal gal
10   Georgia Tornike Kipiani «You» Engelsk Du
11   Albania Anxhela Peristeri «Karma» Albansk Karma
12   Portugal The Black Mamba «Love Is on My Side» Engelsk Kjærleiken er på mi side
13   Bulgaria Victoria «Growing Up Is Getting Old» Engelsk Å vekse opp er å bli gamal
14   Finland Blind Channel «Dark Side» Engelsk Mørk side
15   Latvia Samanta Tīna «The Moon Is Rising» Engelsk Månen stig
16   Sveits Gjon's Tears «Tout l‘univers» Fransk Heile universet
17   Danmark Fyr og Flamme «Øve os på hinanden» Dansk Øve oss på kvarandre

1 Den amerikanske musikaren Flo Rida deltek med eit rap-vers i studioinnspelinga og musikkvideoen, men det er usikkert om han kjem til å vere på scena under tevlinga.[26]

FinalenEndra

# Land[20] Artist Song Språk Omsetjing Poeng Plass
  Frankrike Barbara Pravi «Voilà» Fransk Sjå her
  Italia Måneskin «Zitti e buoni» Italiensk Hald kjeft og ver stille
23   Nederland Jeangu Macrooy «Birth of a New Age» Engelsk og sranan tongo Fødsel av ein ny tidsalder
  Spania Blas Cantó «Voy a quedarme» Spansk Eg vil bli
  Storbritannia James Newman «Embers» Engelsk Glør
  Tyskland Jendrik «I Don't Feel Hate» Engelsk og tysk Eg føler ikkje hat

Sjå ògEndra

ReferansarEndra

 1. 1,0 1,1 «Rotterdam returns as Eurovision Song Contest Host City in 2021». eurovision.tv. EBU. Henta 16. mai 2020. 
 2. 2,0 2,1 «Eurovision 2021: Hosts confirmed; Edsilia, Chantal and Jan are back!». ESCToday.com (engelsk). 2020. Henta 18. september 2020. 
 3. 3,0 3,1 3,2 «41 Countries to participate at Eurovision 2021». eurovision.tv. EBU. Henta 26. oktober 2020. 
 4. 4,0 4,1 «Eurovision 2020 in Rotterdam is cancelled». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 5. «The countdown to Eurovision 2021 begins!». eurovision.tv. Henta 15. juni 2020. 
 6. 6,0 6,1 «Armenia withdraws from Eurovision Song Contest 2021» (engelsk). 5. mars 2021. Henta 5. mars 2021. 
 7. Hagen, Knut-Øyvind (12. mars 2021). «Hviterussland kan bli disket fra Eurovision Song Contest». NRK (norsk bokmål). Henta 12. mars 2021. 
 8. 8,0 8,1 «EBU statement on Belarusian participation». eurovision.tv. EBU. 26. mars 2021. Henta 26. mars 2021. 
 9. Svendsen, Maiken (18. mars 2020). «Eurovision Song Contest avlyst». NRK (norsk bokmål). Henta 18. mars 2020. 
 10. «Official EBU statement & FAQ on Eurovision 2020 cancellation». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 11. «Martin Österdahl new Eurovision Song Contest Executive Supervisor». Eurovision.tv. 20. januar 2020. 
 12. Farren, Neil (20. januar 2020). «Martin Österdahl Appointed Eurovision Executive Supervisor». Eurovoix. 
 13. «Changes announced to ensure Eurovision comes». eurovision.tv (engelsk). 18. juni 2020. Henta 19. september 2020. 
 14. 14,0 14,1 «The 4 ways to make Eurovision 2021 happen». eurovision.tv (engelsk). 18. september 2020. Henta 19. september 2020. 
 15. «Open Up... to make it happen». eurovision.tv (engelsk). 18. september 2020. Henta 19. september 2020. 
 16. «Songfestival gaat door, maar hoe is nog de vraag». nos.nl. 18. september 2020. 
 17. «Rules of the Eurovision Song Contest». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 18. «Will the 2020-artists compete at Eurovision 2021?». Eurovisionworld. 18. mars 2020. Henta 19. mars 2020. 
 19. Hyttebakk, Jon Marius (20. mars 2020). «Ulrikkes «Attention» kan ikke delta i ESC 2021». NRK (norsk bokmål). Henta 20. mars 2020. 
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 «2020 Semi-Final line-up to stay for 2021». Eurovision.tv (engelsk). 17. november 2020. Henta 17. november 2020. 
 21. «Eurovision 2020: Semi-final allocation draw will take place on January 28». wiwibloggs (engelsk). 15. november 2019. Henta 7. desember 2019. 
 22. 22,0 22,1 «Semi-Final Allocation Draw pots for Eurovision 2020 revealed!». eurovision.tv. 25. januar 2020. Henta 25. januar 2020. 
 23. 23,0 23,1 «Semi-Final running orders revealed». Eurovision.tv (engelsk). 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 24. 24,0 24,1 «Eurovision Song Contest 2021 First Semi-Final». European Broadcasting Union. 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 25. 25,0 25,1 «Eurovision Song Contest 2021 Second Semi-Final». European Broadcasting Union. 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 26. «Senhit's 'Adrenalina' boost». Eurovision.tv (engelsk). 7. mars 2021. Henta 7. mars 2021. 

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Eurovision Song Contest 2021