Stortingsrepresentantar 1961-1965

Wikimedia-listeartikkel

Stortingsrepresentantar 1961-1965 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden 1. oktober 1961 til 30. september 1965. Stortinget hadde totalt 150 representanter, fordelt med 74 til Arbeidarpartiet, 29 til Høgre, 16 til Senterpartiet, 15 til Kristeleg Folkeparti, 14 til Venstre og 2 til Sosialistisk Folkeparti.

I valkrinsen Vest-Agder vart det halde omval vinteren 1962, utan at det skipla noko på mandatfordelinga.

Aust-Agder

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Magnhild Hagelia Arbeidarpartiet
Bjarne H. Henriksen Arbeidarpartiet
Berge Kringlebotn Venstre Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Alfred Thommesen Høgre

Vest-Agder

endre

Før omval

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Bent Røiseland Venstre Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Jens Haugland Arbeidarpartiet Statsråd til 28.8.1963 og frå 25.9.1963 ut perioden. Salve Salvesen møtte då i staden.
Olai Eikeland Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Ole Jørgensen Arbeidarpartiet
Haakon Sløgedal Kristeleg Folkeparti

Etter omval

endre

Frå 2. mars 1962

Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Jens Haugland Arbeidarpartiet Statsråd til 28.8.1963 og frå 25.9.1963 ut perioden. Salve Salvesen møtte då i staden.
Bent Røiseland Venstre Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Ole Jørgensen Arbeidarpartiet
Haakon Sløgedal Kristeleg Folkeparti
Olai Eikeland Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre

Akershus

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Halvard Lange Arbeidarpartiet
John Lyng Høgre
Hartvig Svendsen Arbeidarpartiet
Liv Tomter Arbeidarpartiet
Kristian Asdahl Høgre
Hans Borgen Senterpartiet
Thor Fossum Arbeidarpartiet

Bergen

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Nils Langhelle Arbeidarpartiet
Edvard Hambro Høgre Vald på fellesliste Høgre/Kristeleg Folkeparti
Torstein Selvik Arbeidarpartiet
Gunnar Garbo Venstre
Oliver Dahl-Goli Kristeleg Folkeparti Vald på fellesliste Høgre/Kristeleg Folkeparti

Buskerud

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Olaf Watnebryn Arbeidarpartiet
Ragnar Christiansen Arbeidarpartiet
Bernt Ingvaldsen Høgre
Guri Johannessen Arbeidarpartiet
Gunnar Mykstu Arbeidarpartiet
Botolv Bråtalien Senterpartiet
Olaf Knudson Høgre

Finnmark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Johannes Olsen Arbeidarpartiet
Harry Klippenvåg Arbeidarpartiet
Erling Norvik Høgre
Harald Samuelsberg Arbeidarpartiet

Hedmark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Harald Johan Løbak Arbeidarpartiet
Reidar Magnus Aamo Arbeidarpartiet
Ole Rømer Sandberg Senterpartiet
Otto Dahl Arbeidarpartiet
Haldis Tjernsberg Arbeidarpartiet
Alv Kjøs Høgre
Odvar Nordli Arbeidarpartiet
Karen Grønn-Hagen Senterpartiet Karstein Seland møtte 28.8.-25.9.1963 då Grønn-Hagen var statsråd.

Hordaland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Jakob Pettersen Arbeidarpartiet
Torstein Kvamme Kristeleg Folkeparti
Knut Ytre-Arne Venstre
Isak L. Flatabø Arbeidarpartiet
Christian L. Holm Høgre
Lars Leiro Senterpartiet
Hjalmar Storeide Arbeidarpartiet Døydde 22. november 1961. Steffen I. Toppe møtte sidan.
Lars Aasgard Kristeleg Folkeparti
Olav Hordvik Venstre
Margit Tøsdal Arbeidarpartiet

Møre og Romsdal

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Anders Sæterøy Arbeidarpartiet
Einar Hareide Kristeleg Folkeparti
Peter Kjeldseth Moe Arbeidarpartiet
Kristian Langlo Venstre
Olav Langeland Senterpartiet
Knut Toven Kristeleg Folkeparti
Ivar Eikrem Arbeidarpartiet
Sverre Nybø Høgre
Sivert Todal Venstre
Claus Neergaard Arbeidarpartiet

Nordland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Kolbjørn Varmann Arbeidarpartiet
Parelius Berntsen Arbeidarpartiet
Håkon Kyllingmark Høgre
Sigurd Hamran Arbeidarpartiet
Hans Berg Kristeleg Folkeparti
Erling Engan Senterpartiet
Jonas Enge Arbeidarpartiet
Peter Carlsen Reinsnes Arbeidarpartiet
Asbjørn Holm Sosialistisk Folkeparti
Harald Warholm Høgre
Margith Munkebye Arbeidarpartiet
Edmund Fjærvoll Kristeleg Folkeparti

Oppland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Oskar Skogly Arbeidarpartiet Per Mellesmo møtte då Skogly var statsråd 4.2.1963-28.8.1963
Gunnar Kalrasten Arbeidarpartiet Døydde 1964. Per Mellesmo møtte frå 5. mai 1964
Einar Hovdhaugen Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre/Radikale Folkeparti
Thorstein Treholt Arbeidarpartiet
Trond H. Wirstad Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre/Radikale Folkeparti
Torger Hovi Arbeidarpartiet
Guttorm Granum Høgre Døydde 14. september 1963. Trygve Owren møtte sidan.
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Einar Gerhardsen Arbeidarpartiet Statsminister. Gunnar Alf Larsen møtte, med unnatak for 28.8.-25.9.1963
Kåre Willoch Høgre
Konrad Nordahl Arbeidarpartiet
Berte Rognerud Høgre
Rakel Seweriin Arbeidarpartiet
Erling Petersen Høgre
Finn Moe Arbeidarpartiet
Reidar Bruu Høgre
Trygve Bratteli Arbeidarpartiet
Finn Gustavsen Sosialistisk Folkeparti
Per Lønning Høgre
Aase Lionæs Arbeidarpartiet
Egil Aarvik Kristeleg Folkeparti Arna Vågen

Rogaland

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Trond Hegna Arbeidarpartiet
Ole Bergesen Høgre Peter T. Molaug frå 9.1.1965
Lars Ramndal Venstre
Jakob Remseth Arbeidarpartiet
Kjell Bondevik Kristeleg Folkeparti
Bjarne Undheim Senterpartiet
Sunniva Hakestad Møller Arbeidarpartiet
Gunnar Hellesen Høgre
Ingolv Helland Venstre
Karl J. Brommeland Kristeleg Folkeparti

Sogn og Fjordane

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Einar Stavang Arbeidarpartiet
John Austrheim Senterpartiet
Hans Offerdal Arbeidarpartiet
Ludvig Botnen Venstre
Hans Ommedal Kristeleg Folkeparti

Telemark

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Sverre Løberg Arbeidarpartiet
Harald Selås Arbeidarpartiet
Eigil Liane Arbeidarpartiet
Torkell Tande Venstre
Sveinung O. Flaaten Høgre
Jørgen Grave Kristeleg Folkeparti

Troms

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Nils Kristen Jacobsen Arbeidarpartiet
Einar Wøhni Arbeidarpartiet
Frithjov M. Vik Høgre
Kåre Martin Hansen Arbeidarpartiet
Helge Jakobsen Venstre
Alfred Henningsen Arbeidarpartiet

Nord-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Gunvald Engelstad Arbeidarpartiet
Jon Leirfall Senterpartiet
Leif Granli Arbeidarpartiet
Guttorm Hansen Arbeidarpartiet
Inge Bartnes Senterpartiet
Bjarne Lyngstad Venstre Ola H. Kveli møtte 28.8.-25.9.1963 då Lyngstad var statsråd.

Sør-Trøndelag

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Nils Lysø Arbeidarpartiet
Håkon Johnsen Arbeidarpartiet
Otto Lyng Høgre
Per Borten Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Johan Karlsen Arbeidarpartiet
Iver Unsgård Arbeidarpartiet
Kristoffer Rein Kristeleg Folkeparti
Martin Skaaren Høgre
Andreas Wormdahl Arbeidarpartiet
Oddmund Hoel Venstre Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre

Vestfold

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Asbjørn Lillås Arbeidarpartiet
Johan Møller Warmedal Høgre
Reidar Strømdahl Arbeidarpartiet
Bjarne Støtvig Høgre
Johan Andersen Arbeidarpartiet
Gunvor Katharina Eker Arbeidarpartiet
Rolf Schjerven Høgre

Østfold

endre
Namn Parti Kommentarar/Varafolk
Nils Hønsvald Arbeidarpartiet
Ingvar Bakken Arbeidarpartiet
Svenn Stray Høgre
Henry Jacobsen Arbeidarpartiet Døydde 16.1.1964. Arvid Johanson møtte sidan.
Lars Korvald Kristeleg Folkeparti
Martha Johannessen Arbeidarpartiet
Erik Braadland Senterpartiet Vald på fellesliste Senterpartiet/Venstre
Erling Fredriksfryd Høgre